5 grafů popisujících budoucnost vzdělávání

Pokud se mají dnešní děti v budoucnosti prosadit na trhu práce, je zapotřebí, aby se učily sociálním a emočním dovednostem. Toto zjištění přináší zpráva Světového ekonomického fóra.

Jeho nový výzkum ukazuje, že podobně jako pracovní prostředí utváří ekonomie postavená na moderních technologiích, formují ho též sociálně-emoční dovednosti. Mezi ně se na příklad řadí spolupráce, řešení problémů, nebo komunikace. A právě tyto dovednosti budou s postupnou mechanizací tradičních pracovních pozic stále důležitější.

Fakt, že se od více než poloviny současných dětí očekává, že jednou budou pracovat na pozicích, které v současné době ještě ani neexistují, dokazuje, že se přizpůsobivost stává klíčovou dovedností.

Co jsou to sociální a emoční dovednosti?

Jedná se o skupinu dovedností, jež nespadá do základní gramotnosti, kam patří například čtení, psaní nebo počítání. Sociální a emoční dovednosti nám umožňují rozvíjet kreativitu, řešení problémů nebo komunikační schopnosti. Jejich samotný základ je tvořen sociálními interakcemi.

Světové ekonomické fórum ve své zprávě identifikuje 16 dovedností důležitých pro 21. století. 12 z nich se řadí právě do skupiny sociálních a emočních dovedností.

1

 

Co nás přivádí k myšlence, že se budou pracovní pozice měnit?

Posun k pracovním pozicím, které vyžadují sociální dovednosti, můžeme pozorovat již nyní.

Výzkum ukázal, že od roku 1980 se ve Spojených státech zvýšilo množství nabízených pracovních pozic, které vyžadují více sociálních dovedností. Oproti tomu poklesl počet míst, kde tyto dovednosti nejsou potřeba.

Očekává se, že tento trend bude i nadále pokračovat.

2

Jak se tyto dovednosti dají naučit?

Ve třídě se mohou rozvíjet diskuzemi, spoluprací, hledáním řešení problémů, či skupinovým uvažováním nad danou problematikou.

Také projekty, případně studium postavené na různých typech informací, mohou dětem dopomoci k tomu, aby se naučily myslet kriticky, využívat technologie nebo uměly řešit různé problémy.

Mimo školní lavice mohou k rozvoji sociálních a emočních dovedností u dětí napomoci rodiče a opatrovníci tak, že sami zůstanou zapojeni do jejich vzdělávání a budou jim zajišťovat bezpečné prostředí a správnou výchovu.

Mimoškolní aktivity, jako jsou sport, hudba či skauting se také ukázaly jako jedna z možností, jak tuto skupinu dovedností zlepšovat.

3

Znamená to, že bychom tedy měli ve školách používat méně technologií?

Navzdory tomu, že školy potřebují rozvíjet mezilidské dovednosti, technologie hrají stále důležitou roli. Mohou personalizovat způsob učení, doplňovat dění na hodinách a poskytovat přístup ke vzdělání těm, kteří ho jinak nemají.

Jednou z cest, jak podpořit rozvoj vzdělávání, jsou videohry. Strategické hry, jako na příklad Sid Meier’s Civilization V, učí chápání složitých vztahů mezi geografickými, historickými a ekonomickými systémy, které utváří civilizaci. Hry řadící se do skupiny Sandbox, jako je například Minecraft, mohou urychlit získání sociálních a emočních dovedností jako je kreativita, schopnost spolupráce a řešení problémů.

Přenosná zařízení, různé aplikace či virtuální realita jsou příkladem nejmodernějších technologií, a i díky nim můžeme své sociální a emoční dovednosti zlepšovat.

Například přenosná zařízení se dnes používají k tomu, aby pomohla studentům zvládat emoce a zlepšovat jejich komunikační dovednosti. Naproti tomu virtuální realita může vzít děti na imaginární výlety, které podnítí jejich zvědavost a zlepší jejich kritické myšlení.

Čím dál více roste zájem investorů o potenciál vzdělávacích technologií. Soukromé investice do vzdělávacích vymožeností u všech věkových skupin vzrostly z 1,5 miliardy $ v roce 2011 na 4,5 miliardy $ v roce 2015, což činí průměrný roční růst 32 %.

4

Jaký zde nastává problém?

Navzdory tomu, že investice do těchto technologií rostou, zpráva Světového ekonomického fóra upozorňuje, že skupině sociálních a emočních dovedností se v politice vzdělanosti nevěnuje dostatečná pozornost.

Povědomí o těchto dovednostech a jejich přínosech je omezené, jejich upřednostňování je nedostatečné a chybí dohoda o platných a spolehlivých nástrojích jejich měření. Financování a zdroje jsou neodpovídající, stejně jako nabídky programů a produktů, které sociální a emoční dovednosti rozvíjejí.

Celkově se dá říci, že vývoji sociálních a emočních dovedností zabraňují do budoucna následující faktory:

5

Pokud mají být studenti úspěšní, musí politici, učitelé, rodiče, podnikatelé, výzkumníci, technologičtí vývojáři, světové organizace a investoři tyto bariéry překonat.

Pro to, aby se dnešní studenti stali na trhu konkurenceschopnými, potřebují získat jak sociální a emoční dovednosti, tak i tradiční akademické vědomosti, což přinese prospěch nejen jim samotným, ekonomům a podnikatelům, ale také celé společnosti.

Anglický originál 5 charts that explain the future of education napsal Adam Shirley, přeložila Johana Kapošváryová.
English original 5 charts that explain the future of education written by Adam Shirley, translated by Johana Kapošváryová.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář