Prokrastinace a jak se jí zbavit? Kolik z nás má problémy s neustálým odkládáním úkolů? Také odkládáte práci na poslední chvíli?

Chcete vědět, jak se zbavit prokrastinace, překonat ji a pustit se do plnění úkolů, jakmile se objeví.

Můžete dokonce zvýšit svou produktivitu během dne, aniž byste museli vynaložit další úsilí.

Jediné, co musíte udělat, je zbavit se negativního návyku prokrastinace.

Co je to prokrastinace?

Prokrastinace je zbytečné odkládání rozhodnutí nebo činů.

Jedná se o běžný problém, který chronicky postihuje přibližně 20 % dospělých a 50 % vysokoškolských studentů a který může vést k problémům, jako jsou promarněné příležitosti a zvýšený stres.

Pokud čtete tento článek, pravděpodobně se potýkáte s prokrastinací, nebo se snažíte pomoci někomu, kdo ji má.

Pravděpodobně jste se také již někdy pokoušeli prokrastinaci překonat a zjistili jste, že je to těžké.

Známky prokrastinace

Podívejme se na příklad: máte rozpracovaný projekt s velmi vysokou prioritou, který je třeba dokončit v omezeném časovém rámci.

Chcete to udělat, ale z nějakého důvodu to odkládáte. Právě zde vzniká problém a začínáte se dostávat do skutečně nebezpečné zóny prokrastinace a odkládání.

prokrastinace

Chcete-li začít bojovat s prokrastinací, zeptejte se sami sebe: Jaké úkoly odkládám?

Vytvořte si jejich seznam. Pokud máte s vytvořením takového seznamu problémy, můžete tuto otázku změnit a uvést typy a druhy úkolů, které nikdy neodkládáte a děláte je bez odkladu.

Provedení tohoto cvičení vám pomůže lépe pochopit původ zlozvyku prokrastinace.

Jak přestat prokrastinovat

Chcete-li přestat prokrastinovat hned teď, určete si nejmenší možný krok, který můžete udělat, abyste pokročili směrem ke svým cílům, a pokuste se začít právě tímto malým krokem, přičemž si dovolte udělat během pokusu chyby.

Pokud například potřebujete napsat esej, můžete se rozhodnout, že začnete psát jen jednu větu, a zároveň se smířit s tím, že nebude dokonalá.

Stanovte si konkrétní a realistické cíle

Pokud například chcete začít cvičit, dobrým cílem může být „zvládnout uběhnout do konce měsíce 1 km v kuse“, zatímco špatnými cíli mohou být „trochu si zaběhat“ (nekonkrétní) a „uběhnout do konce měsíce maraton“ (nereálné).

Zhodnoťte svou prokrastinaci

Nejprve identifikujte situace, ve kterých zbytečně otálíte, a zjistěte, co přesně odkládáte (např. učení) a jak to děláte (např. prohlížením sociálních sítí).

Poté se nad těmito situacemi zamyslete a zjistěte také, kde a kdy prokrastinujete (např. doma nebo v knihovně, při zahájení nebo dokončení úkolů, ráno nebo večer).

Nakonec zjistěte, proč prokrastinujete (např. kvůli perfekcionismu, strachu, úzkosti, depresi).

Vytvořte si plán

Zkuste si vytvořit plán založený na příslušných technikách proti prokrastinaci, přičemž zohledněte stanovené cíle a povahu svého problému s prokrastinací.

Realizujte svůj plán a poté sledujte svůj pokrok a zdokonalujte svůj přístup, především tím, že zjistíte, které techniky vám vyhovují a jak je můžete co nejefektivněji provádět.

Zde několik technik, které můžete použít proti prokrastinaci:

 • Rozdělte úkoly na zvládnutelné kroky (např. dílčí úkoly, které můžete snadno splnit).
 • Zavažte se k malému prvnímu kroku (např. pracovat jen 2 minuty).
 • Dejte si povolení dělat chyby.
 • Usnadněte si práci (např. tím, že si vše potřebné připravíte předem).
 • Zpříjemněte si plnění úkolů (např. poslechem hudby).
 • Než se oddáte impulzu k prokrastinaci, odložte ji (např. tím, že nejprve napočítáte do deseti).
 • Stanovte si termíny (např. tím, že se rozhodnete, že určitý úkol dokončíte do zítřejšího večera).
 • Zlepšete své prostředí (např. přidáním připomínek svých cílů).
 • Používejte techniky řízení času (např. důsledné střídání práce a odpočinku).
 • Vytvořte si startovací rituály.
 • Začněte svým nejlepším nebo nejhorším úkolem (např. nejjednodušším nebo nejtěžším).
 • Rozvíjejte svou vlastní účinnost (např. reflexí svých úspěchů).

Pokud už na základě toho, co jste si dosud přečetli, víte, co musíte udělat, udělejte to.

Pokud si nejste jisti, kde začít, udělejte následující kroky:

 • Napište si konkrétní a realistický cíl týkající se něčeho, s čím jste otáleli.
 • Napište si, jak, kde, kdy a proč jste s tím otáleli.
 • Vyberte si 1-3 techniky proti prokrastinaci, které vypadají, že by mohly být relevantní (pokud si nejste jisti, zvolte rozdělení úkolů do zvládnutelných kroků, zavázání se k malému prvnímu kroku a ztížení prokrastinace).
 • Začněte tyto techniky uplatňovat.

Čím déle budete čekat, tím menší je pravděpodobnost, že budete jednat podle toho, co jste se naučili, takže začněte hned, místo abyste si říkali, že to uděláte později.

Štítky