Nemusíte týden chodit v botách Toms, aby vám došlo, že mileniálové nejsou zvláštní generace. Ačkoli jsou tak často prezentováni, nejedná se o homogenní vzorek lidí.

Mileniálové se v ničem neliší od ostatních generací. Jako otec tří dětí, které snad nemohou být více odlišné, vím až moc dobře, že neexistuje jedna odpověď, jeden přístup, který by vyhovoval všem.

Břemeno pochopit, co mileniály žene kupředu, leží na nás – rodičích či zaměstnavatelích.

Během tohoto léta jsem strávil týden právě s jedním zástupcem mileniálů, mou dcerou, když se nám podařilo dostat se na olympiádu do Ria.

Byla to vzácná příležitost vypnout a užít si čas, který jsme měli pro sebe, abychom si mohli povídat, a připomnělo mi to, jak moc už toho mladí lidé vědí.

Například že učení není jednosměrné a že bychom měli být stejně tak nadšení do kladení otázek jako do jejich zodpovídání.

Pro mě jsou prioritou lidé – v ManpowerGroup zaměstnáme ročně 3,4 milionů lidí a polovinu z nich tvoří právě mileniálové.

Lidé se mě často ptají na rady, které dávám svým dětem.

Rady od otce pro dceru si samozřejmě nechám pro sebe, ale poodhalím pár poznatků, které nám pomůžou vidět potenciálně nejistou budoucnost v pozitivním světle.

 

1) Zůstat stát nebo se pohnout? Prostě to zkuste a nechte si dveře otevřené

Vysoká škola je důležitá pro vzdělání a kulturu, ale pro dnešní trh práce studenta dostatečně nevybaví. Velká část z nich tak skončí sice s titulem, ale nepřipraveni pracovat.

Je důležité začít s praxí brzy.

Studenti, kteří během studia prostřídali čtyři a více zaměstnavatelů, budou mnohem pravděpodobněji zaměstnaní, když jim bude 19–24 a je u nich pětkrát menší pravděpodobnost, že skončí nezaměstnaní.

Možnosti propojit se se zaměstnavateli díky Junior Achievement, pracovní zkušenosti či víkendové nebo dočasné brigády budí zvědavost a touhu poznávat nové věci.

To vám pomáhá už v brzkém věku přijít na to, co vás baví, jakou práci byste chtěli dělat a také jakou naopak v žádném případě.

 

2) Schopnost učit se je cesta ke kariérní jistotě

V prostředí, kde nové dovednosti vznikají stejně rychle, jako ostatní zanikají, se práce čím dál méně týká toho, co umíte, a čím dál více toho, jakou máte kapacitu se učit.

Soustředěním se na schopnost se učit – na touhu a možnost přizpůsobit své dovednosti k udržení zaměstnání – mění mileniálové definici kariérní jistoty.

93 % chce dále rozvíjet své schopnosti a 4 z 5 mileniálů říkají, že příležitost naučit se novou dovednost je hlavním faktorem při výběru práce.

Zaměstnavatelé by proto měli dobře poslouchat a zamyslet se nad tím, jak vytvořit učící se kulturu, která motivuje a udržuje mileniály, protože co funguje pro ně, bude fungovat i pro zbytek pracovníků.

dawn-1840298_1280

 

3) Přijměte změnu a využijte výhod technologií

Není žádným tajemstvím, že model jednoho zaměstnání na celý život již nefunguje – je pozoruhodné, že 65 % dětí, které právě začínají svůj první rok ve škole, bude zaměstnáno na pozicích, které dnes ještě neexistují.

Takže je bez debat, že se dnešní a budoucí pracovní síla bude muset neustále učit novým dovednostem, aby zůstala relevantní pro delší pracovní život.

Některé pracovní pozice budou značně ovlivněny automatizací a robotizací, budou vznikat nové pozice, které je však těžké předvídat.

Je ale jisté, že schopnost se přizpůsobovat a učit bude pro mnohé právě tou dovedností poskytující jistotu zaměstnání v takovém měnícím se prostředí.

Co ještě víme? Mnoho budoucích pracovních příležitostí bude ležet ve vědních, technologických, inženýrských a matematických oborech (STEM oborech).

Rozšíření automatizace ovlivní pravděpodobně spíše ženy, protože jsou často zaměstnány v pomalu rostoucích nebo zpomalujících se odvětvích, a naopak jsou nedostatečně zastoupeny v oblastech jako výpočetní technika a technologie.

Pokud chceme nadále urychlovat genderovou rovnost na pracovišti, musíme dělat více pro to, abychom dívkám a ženám pomohli odstranit bariéry a podpořili jejich vzdělání a kariéru v rychle rostoucích sektorech.

Jedna z mých dcer, která studuje chemii na univerzitě, má pravdu, když říká, že pokud chceme vytrénovat a využívat nejlepší talenty, musíme jednat dřív a proaktivně podporovat dívky ve vzdělávání se ve STEM oborech.

 

4) Najděte něco, na čem vám záleží, a zkuste to propojit se svou prací

Může to znít jako klišé, a ne vždy je to možné, ale je důležité zajímat se o to, co děláte. V tomto ohledu se můžeme od mileniálů hodně naučit.

Záleží jim na společnosti, na tom, aby ji nějakým způsobem přispívali a tyto hodnoty také hledají u svých zaměstnavatelů.

Osm z deseti mileniálů v Mexiku, Indii a Brazílii říká, že je pro ně důležité pracovat pro zaměstnavatele, který je společensky odpovědný a sdílí jejich hodnoty.

Většina mileniálů pocházejících odkudkoliv říká, že smysl je prioritou.

Skoro polovina generace Z (generace následující po mileniálech) zachází až tak daleko, že tvrdí, že při výběru povolání je stejně jako výše platu důležité to, jestli společnost pomáhá činit svět lepším místem.

Nechápejte mě špatně: vím, že na penězích také záleží, ale tohle je takové pošťouchnutí zaměstnavatelů, aby si uvědomili, že smysl je důležitý a že bychom měli být otevření k tomu, co se naší odpovědnosti ke společnosti týče.

Mileniálové jsou generace, která chce vědět, že záleží na tom, co dělají.

Pokud tento projev uznání nemůže být naplněn povoláním na celý život, pak si vyberou zaměstnavatele, kteří reflektují jejich osobní přesvědčení a zájmy právě v tom okamžiku, ve kterém se zrovna nachází.

hands-1939895_1280

 

5) Lidé s vyváženými životy ze sebe vydávají v práci to nejlepší

Jedni z nejinspirativnějších lidí, které ve svých zaměstnáních potkáváme, jsou ti s vyváženým a zajímavým životem mimo práci.

Diverzita osobních zkušeností přináší lepší perspektivu a úsudek v profesních podmínkách.

Mladí lidé by si toto měli osvojit a vyhledávat různé možnosti budoucího zaměstnání, potkávat se s lidmi, kteří mají jiné povolání než jejich rodiče a objevovat nové kultury – ať už mimo školu, sousedství, či zemi.

To samé platí ovšem i pro společnosti: ty s více diverzifikovanou pracovní silou neustále vykazují větší zákaznickou základnu a lepší ekonomické výsledky než ty s menší diverzitou mezi svými pracovníky.

Připomenu, co na mou dceru zapůsobilo nejsilněji: mladí lidé mají mnoho důvodů k optimismu ohledně budoucnosti.

Jejich zkušenost bude bezpochyby jiná než zkušenost jejich rodičů, protože vyrostli jako první opravdu globální generace, která si je více vědoma událostí probíhajících daleko od jejich místa působení a je jimi i více ovlivněna.

Pokud považujeme historii za určitý indikátor, bude vytvořeno více pracovních míst a více příležitostí s tím, jak se trh práce mění. Mileniálové a generace Z budou čelit výzvě.

Z první ruky víme, že pracují tvrdě, jsou ambiciozní, dobře informovaní a oddaní vyvíjení dovedností, které potřebují k tomu, aby zůstali zaměstnatelní.

Všichni bychom udělali dobře, kdybychom tyto stopy následovali, ať už jsme na jejich místě, či sami za sebe.

Anglický originál 5 career tips from a CEO to his millennial children napsal Jonas Prising (CEO Manpower), přeložila Johana Kapošváryová.
English original 5 career tips from a CEO to his millennial children written by Jonas Prising (CEO Manpower), translated by Johana Kapošváryová.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář