Jak založit živnost? Řada lidí se dostane do situace, kdy přemýšlí, zda neskončit s prací u zaměstnavatele a jít „dělat sám na sebe“ nebo si „něco přivydělat“ ke svému současnému zaměstnání.

Někteří se mohou obávat složitosti administrativních úkonů spojených se založením živnosti, nicméně v České republice je v současné době evidovaných více než 1 milion živnostníků a ti všichni tímto procesem nepochybně úspěšně prošli.

Nemějte obavy, zvládnete to i vy! Pojďme se podívat krok po kroku, jak na to!

Základní rozdělení živností

V prvé řadě se podívejme na druhy živností. V zásadě se živnosti rozdělují na ohlašovací koncesované.

Koncesovaná živnost se vztahuje k takovým činnostem, které vyžadují udělení koncese, tedy nutné povolení k provozování podnikání.

Jedná se např. o prodej zbraní a střeliva, pyrotechniky nebo taxi služby. Cílem je regulovat počet podnikatelů v této oblasti ze strany státu.

Ohlašovací živnosti jsou takové, kdy podnikatel nepotřebuje k provozování podnikatelské činnosti povolení od státu.

Dělí se na 3 základní skupiny:

  • Živnosti řemeslné – podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost. Prokážete ji dokladem o řádně ukončeném vzdělání v příslušném oboru (např. výučním listem).
  • Živnosti vázané – podmínkou provozování živnosti je opět odborná způsobilost. Na rozdíl od živnosti řemeslné je však v tomto případě zákonem specifikováno pro každou činnost zvlášť, jakým způsobem prokážete odbornou způsobilost pro danou živnost.
  • Živnosti volné – Provozování volné živnosti není omezeno podmínkou odborné způsobilosti.

Pokud si nejste jistí, do jaké kategorie spadá váš předmět podnikání, tak klasifikaci jednotlivých činností dle typu živnosti naleznete v přílohách 1-4 živnostenského zákona.

Postup při založení živnosti

Krok 1: Vyplnění Jednotného registračního formuláře

V prvním kroku je nezbytné, abyste vyplnili Jednotný registrační formulář (JRF). Struktura formuláře je stejná pro všechny typy živností. Jde především o osobní údaje, předmět podnikání apod.

K vyplnění máte na výběr ze 2 variant:

  • Online vyplnění – Registr živnostenského podnikání (www.rzp.cz) umožňuje elektronické podání, tedy vyplnění JRF online z pohodlí domova a následně odeslání na příslušný živnostenský úřad, čímž současně splníte podmínku ohlášení živnosti (viz krok 4).
  • Písemné vyplnění – na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) je JRF k dispozici ke stažení, který ručně vypíšete.

Pokud si s formulářem nebudete vědět rady, zastavte se přímo na živnostenském úřadě, kde vám s jeho vyplněním pomohou během samotného ohlášení.

Krok 2: Správní poplatek

Správní poplatek spojený se založením živnosti činí 1 000 Kč, přičemž máte několik variant způsobu úhrady. Jednak bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Další možností je osobně, a to buď přímo na příslušném živnostenském úřadu nebo Czech POINTu.

Pokud se rozhodnete pro platbu prostřednictvím Czech POINTu, počítejte s poplatkem ve výši 50 Kč.

Každé pozdější doplnění další volné živnosti vás vyjde na 500 Kč. Z toho důvodu uveďte všechny relevantní obory již při prvním ohlášení živnosti.

Krok 3: Potřebné doklady

V případě, že vaše podnikatelská činnost spadá do živnosti volné, tak kromě vyplněného Jednotného registračního formuláře budete potřebovat pouze občanský průkaz a doklad o úhradě správního poplatku (pokud jste jej uhradili bankovním převodem nebo poštovní poukázkou).

založení živnosti

Pokud se jedná o živnost řemeslnou či vázanou, tak budete navíc potřebovat doklad potvrzující vaši odbornou způsobilost vykonávat zvolenou podnikatelskou činnost (např. výuční list, maturitní vysvědčení, uznání odborné kvalifikace…).

Pokud se chystáte v rámci podnikání používat provozovnu, např. kadeřnictví, která se nenachází v místě vašeho trvalého bydliště, budete navíc potřebovat doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor.

Pokud danou nemovitost vlastníte, postačí výpis z katastru nemovitostí.

V případě, že si daný prostor pronajímáte, je třeba doložit souhlas vlastníka nemovitosti nebo nájemní smlouvu, ve které je tento souhlas ustanoven.

Krok 4: Ohlášení živnostenskému úřadu

Ohlášení živnosti podáte příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu, pod který spadáte dle místa trvalého bydliště.

Pokud jste vyplnili Jednotný registrační formulář písemně, tak ohlášení živnosti provádíte osobně na živnostenském úřadu nebo poštou.

V případě, že jste vyplnili JRF online (viz krok 1), můžete ohlášení provést elektronicky, a to odeslání na Elektronickou podatelnu nebo prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte aktivovanou.

Krok 5: Výpis z živnostenského rejstříku

Až splníte veškeré podmínky v předcházejících krocích, nic nebrání tomu, abyste obdrželi výpis z živnostenského rejstříku, který byl dříve označován jako živnostenský list.

Jakmile provedete ohlášení živnosti, příslušný živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dní provede zápis do živnostenského rejstříku a následně obdržíte výpis.

A co dál?

Než se pustíte do samotného podnikání, fakturování a vydělávání peněz, pamatujte, že máte ještě několik povinností.

V prvé řadě se registrovat k dani z příjmů fyzických osob u příslušného finančního úřadu do 15 dnů ode dne započetí vykonávání podnikatelské činnosti.

Dále jste povinni provést registraci do vaší zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení, a to do 8 dní od zahájení podnikatelské činnosti.

Pokud chcete ušetřit čas a nelétat po dalších institucích, tak v rámci vyplnění již zmíněného Jednotného registračního formuláře máte možnost zvolit úřady, vůči kterým je podání činěno, jako jsou právě finanční úřad, zdravotní pojišťovna nebo správa sociálního zabezpečení.

Živnostenský úřad tak podá registrace na tyto úřady místo vás!

Štítky