Mentoři, mentoři, mentoři. Všichni o nich pořád mluví, ale nikdo ve skutečnosti neví, jak se k nějakému dobrému dostat.

Díky internetu máme informací více než kdy jindy – ale nikoli více moudrosti .

Psaní mentorům je jedna z věcí, o nichž si myslím, že byste je měli dělat každý týden. Pokaždé, když to řeknu, objeví se stejná reakce: Jak?

Tady najdete od A-Z všechno to, co říkají výzkumy a odborníci o vybírání rádců, navazování kontaktů a udržování vztahů s těmi správnými učiteli.

5234224346_0191cab9a4

Na mentorech záleží.

Už dříve jsem napsal o tom, co mají nejúspěšnější lidé světa společného. Jedna z těch věcí jsou mentoři.
Mihaly Csikszentmihalyi pro svou knihu Kreativita vyzpovídal  přes 91 nejtvořivějších lidí světa (včetně 14 nositelů Nobelovy ceny).

Jaké měli tito lidé společné znaky? Téměř každý z těchto hybatelů světa měl ve vysokoškolském věku nějakého důležitého učitele.

V naší studii jsme zjistili, že pár jedinců bylo v životě vzato za ruku příslušnými dospělými z praxe velmi brzy, mnozí byli zaznamenáni již během střední školy a většina ze zbývajících našla důležitého učitele v době, kdy chodila na vysokou školu. Opět platí, že rozpoznání samotným mentorem není nezbytně nutné, ale rozhodně to přispěje k uskutečnění tvůrčího potenciálu. [Creativity]

10 000 hodin vědomého procvičování z vás udělá odborníka. Ale co přiměje v první řadě člověka, aby těch 10 000 něčemu věnoval?

Jak vysvětluje Adam Grant z Whartonu, odpověď se skrývá ve skvělých mentorech.

Proč by někdo něčemu úmyslně věnoval tolik času? Ukazuje se, že většina z těchto prvotřídních umělců vlastně našla člověka – prvního trenéra, nebo prvního učitele, který z dané činnosti učinil zábavu.  [Give and Take: A Revolutionary Approach to Success].

Neláká vás obdržet ocenění ve Stockholmu nebo se stát šachovým velmistrem?
Dobře, abychom se dostali k jádru věci: Výzkum ukazuje, že přítomnost mentorů znamená povýšení a profesní spokojenost.
… A minulé výzkumy také zjistily, že lidé s mentory získávají více uznání a důležitější posty a prožívají větší profesní spokojenost než ti bez mentorů. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

 

Co vlastně prakticky znamená, že je někdo mentor?

Mentoři obvykle nabízejí tři věci.

1) Poskytují rady a nasměrování ohledně kariéry.

Mentoři nabízejí nasměrování ohledně práce – například tím, že svému chráněnci zadávají úkoly, které by měl zvládnout, nebo radí, která kariérní cesta by mohla být pro ně nejpřínosnější. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

 

2) Všechno není jen o práci. Když přijdou těžké časy, mentoři poskytují tolik potřebnou emocionální podporu.

Učitelé mohou také poskytovat emocionální podporu v otázkách, jako je vnitřní konflikt mezi prací a rodinou, nebo můžou doporučit způsoby zvládání pracovního stresu nebo obtíží se šéfem. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

 

3) Mentor také často působí jako vzor chování, jímž se můžete inspirovat a o nějž můžete sami usilovat.

Mentor může poskytnout chráněncům podporu tím, že jim slouží jako účinný vzor, který jim ukáže vhodné chování v různých situacích. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

Někteří lidé můžou říct: „O tohle se vůbec nemusím starat, ve firmě máme mentorský program.“ Jo, jasně. Škoda, že tyhle programy nestojí za nic.

Nedávný výzkum bohužel ukázal, že se lidem vedoucím formální poradenské programy často nepodaří plnit růžové sliby, které dali. Účastníci se pak ocitnou v bezmocné a rozčarované situaci.  Možné důvody, proč tomu tak je, zahrnují chatrnou formální strukturu mentorského programu, dohazovací systém, který docela slušně napodobuje rande naslepo, nebo prostě nedostatečné zdroje a odměny na podporu těchto aktivit. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

A co vaše lepší kariéra? Pokud jste ve svém oboru hvězda, myslíte si, že vaše společnost vám řekne, že je čas přejít na zelenější pastviny?

Potřebujete objektivitu a někoho, kdo vám může dát radu, která je cenná a platná v běhu na dlouhou trať.
Mentoři mimo organizaci svému chráněnci poskytují jiný pohled jak na kariéru a povolání, tak na situace, jichž jsou svědkem ve své organizaci. Přílišná zakořeněnost v jedné organizaci může vést k méně inovativnímu rozhodování, jež může zahrnovat pouze určitý styl řízení, což nakonec může vyústit v neschopnost představit si kariéru mimo danou instituci. [Power Mentoring: How Successful Mentors and Proteges Get the Most Out of Their Relationships]

Takže si svého mentora musíte vybrat sami.

Tady je návod, jak na to:

Jak si vybrat mentora?

Přidal jsem jeden celý příspěvek o tom, jak si vybrat toho nejlepšího rádce. Ten si můžete přečíst zde.
Avšak jiná, rychlá a sprostá verze pochází z mistrovského díla Malá knížka nadání: 52 tipů pro zlepšení schopností (The Little Book of Talent). Uveřejněno s laskavým svolením Dana Coyla.

1. Vyhněte se tomu, kdo vám připomíná zdvořilého číšníka.

2. Vyhledejte někoho, kdo vás trochu děsí.

3. Vyhledejte někoho, kdo dává krátké, jasné pokyny.

4. Vyhledejte někoho, kdo miluje učení základů.

5. Pokud je předchozí rovnocenné, vyberte si toho staršího.

Výzkum také ukazuje, že je dobré podívat se po někom, z jehož životopisu dýchá odvaha.
A věřte tomu nebo ne, šťastnější mentoři jsou lepší učitelé.
Poznejte sami sebe a to, co potřebujete. Pokud tohle nemáte ujasněné, mentor vám moc nepomůže.

Ukazatele úsilí se musí hodit k vašim profesním cílům.

Vzory, které nejsou relevantní nebo jejichž úspěchy jsou nedosažitelné, vás mohou udělat o 22 % méně spokojené s vaší kariérou.
Lidé, kteří se aktivně zaměřují na někoho, kdo by jim sloužil jako vzor, z této osoby čerpají pozitivní pocity pouze tehdy, jestliže jsou pro ně její úspěchy jak relevantní, tak dosažitelné. Lidé, kteří si vyberou vzory, které tento popis nesplňují, skončí o 22 % méně spokojeni se svou kariérou, než lidé, kteří si vůbec žádný vzor nevyberou. (Lockwood a Kunda 2000 )  [The 100 Simple Secrets of Successful People]

I když používám pojem mentor v jednotném čísle, určitě vám v tomto směru doporučuji polygamii. Na pokrytí různých oblastí života budete potřebovat vícero mentorů.

O tom, jak vybrat toho správného rádce více zde.

 

Jak kontaktovat potenciálního mentora?

Doporučení od společného přítele nebo kontaktu je nad zlato. Ale ne každý má takovouto možnost.

Tak co říct v prvním e-mailu?
Pamatujte na to, že k vybudování spojení chcete využít síly nějaké vzájemné podobnosti.
Whartonský profesor Adam Grant zmiňuje, že je mnohem pravděpodobnější, že na e-mail odpoví, když ho v něm lidé upozorní na nějaké nevšední společné rysy.
Co to znamená? Způsoby, kterými jste podobní, nejsou zřejmé na první pohled.

I tohle má vědecké opodstatnění:
Jak na základě důkazů z Vlivu shrnuje psycholog Robert Cialdini: „Podobnost lidi doslova přitahuje k sobě.“ V článku Dej a ber (Give and Take) jsem tento princip dále rozvedl a poukázal na to, že nejdůležitější podobnosti jsou ty velmi vzácné. Vytváříme si pouto, když sdílíme nevšední společné rysy, které nám umožňují cítit, že zapadáme do stejné skupiny a přitom vystupujeme z davu. [Quartz]

Takže si vytvoříte nějaký společný základ. Další věc, kterou byste měli mít na paměti, je stejně důležitá:

Plýtvání času mentora (i kdyby jen potenciálního) v jakékoliv podobě je smrtelný hřích.

Nestačí, že je to otravné, ale zároveň to o vás ukazuje, že vám chybí základní dovednosti. Na mentora to křičí: „Tenhle člověk pro tvou pomoc ještě není připraven!“
To, že velmi zaneprázdněnému člověku napíšete mnohostránkový e-mail o vás neukazuje, že to myslíte vážně, ale že jste  blázen.

Proto si važte jejich času a začněte v malém. Skvělý způsob, jak budovat vztah, je kladení dobrých otázek.

Avšak tady je klíčové ono slovíčko „dobré“.

NIKDY SE MENTORA NEPTEJTE NA OTÁZKU, NA KTEROU VÁM SNADNO ODPOVÍ GOOGLE.

Vytesejte si to do kamene. Napište si to krví nad psací stůl. Nechejte si to vytetovat.

Tim Ferriss, autor knihy Čtyřhodinový pracovní týden, tento tip zdůrazňuje stručně: Udělejte si svůj domácí úkol.

Je udivující, kolik rádoby učedníků nebo příjemců rad žádá po zaneprázdněnějších lidech odpovědi, na které by jim Google poskytnul odpověď během 20 sekund. To vás dává na seznam vyvrhelů. Výslovně uvádějte, co jste udělali proto, abyste získali odpovědi nebo si sami pomohli.  [Čtyřhodinový pracovní týden]

Existuje jedno staré rčení: „Mistr se objeví, když je žák připraven.“

Jestliže děláte vše, co můžete, abyste se svou kariérou pokročili, získání rádce nebude příliš těžké. Proč?
Protože pokud odvádíte úžasnou práci, lidé úspěšnější než vy si vás všimnou a budou vám chtít pomoci.

Pokud tomu tak není, něco děláte špatně.

Chcete vědět, co přinutí mě osobně ujít za někým míli navíc?
Když prokáže, že už prozkoumal všechny myslitelné cesty a beze mě na žádnou další nemůže přijít.
To, že někdo udělal vše, co bylo v jeho silách, ukazuje, že je chytrý, nemarní ničí čas a je důmyslný.
Většina mentorů tímto způsobem vidí sama sebe, takže hádejte co? Teď máte oba něco velmi důležitého společného.

A nakonec, nezmiňujte ono slovo na M – mentor. Taky byste nikoho nepožádali o ruku na prvním rande, ne?

Můj přítel Ryan Holiday říká, že byste se nikdy nikoho neměli naplno ptát: “ Budete mým mentorem?“.
Nikoho se neptejte, jestli bude váš mentor, vůbec o mentorství nemluvte a to slovo prostě nechejte na pokoji.  Nikdo nejde hned s pravdou ven. Nikdo se rovnou neptá, jestli s ním osoba, která ho přitahuje, bude chodit. To je nálepka, která se používá na vyjádření vztahu, který se vyvine až v průběhu času.  Mentorství je na tom stejně. Je to tanec, nikoli smluvní dohoda… Jestliže pošlete e-mail úplně cizímu člověku se žádostí o tom, aby se zavázal poskytovat vám několik hodin ze svého čas v následujících letech, a budete požadovat, aby se tento dar nazýval „mentorství“, budete zklamáni.  [Trust Me I’m Lying]

 

E-mail

Jak by měl vypadat úvod e-mailu?

Můj přítel Ramit Sethi, podle New York Times nejlépe prodávaný spisovatel, má k dispozici několik šablon, které můžete použít. Zde je rychlý přehled několika mých myšlenek promíchaných s jeho postřehy.

1. Předmět: Rád používám jméno společného přítele nebo kontaktu, který mě na osobu, které píšu, odkázal. V opačném případě použijte něco, co máte společného (jste absolventi stejné školy, apod.), nebo něco, co přitáhne pozornost.

2. První věc: Představte se a objasněte spojitost, již jste zmínili v předmětu.

3. Zdvořile polichoťte. Je to vhodné – v případě, že by daný člověk nebyl úžasný, proč byste měl chtít jeho pomoc? Ukazuje to, že jste si našli čas na to, abyste se o nich něco dozvěděli. Zvýrazněte neobvyklé společné rysy.

4. Mluvte jasně, ale zdvořile, o tom, co chcete. Krátce, ale nikoli stroze. Neplýtvejte jejich časem.

5. Ukažte, že jste si udělali svůj domácí úkol. Mohou být vaše otázky vygooglovány? Jestliže ano, tak do pekla s vámi.

6. Čím víc jim usnadníte, aby vám dali své ano, tím větší je pravděpodobnost, že ho opravdu dostanete. Přizpůsobte svůj časový plán tomu jejich. Přijeďte vy za nimi. Přineste kávu.

7. Kontrolujte, editujte a ujistěte se, že je to stručné. Věnujte tomu čas. Spěšně poslat gramatickou ohavnost z iPhonu je strašný nápad. A v případě, že délka vašeho e-mailu vyvolává zalapaní po dechu, povzdechnutí nebo srovnání s knihou Hra o trůny, jste ještě neskončili s editací. [I Will Teach You To Be Rich]

 

Jak zvládnout první setkání?

Souhlasili, že si s vámi promluví nebo se s vámi setkají. Skvělé. Nebudu vám připomínat, abyste přišli načas, byli  zdvořilí, a vyčistili si zuby. Požadujete-li takovou radu, nepotřebujete tento článek ale návrat do školky.

Některé tipy vybrané z RamitaRyana a mých vlastních zkušeností:

1. Pokládejte dobré otázky. Dobré otázky ukazují, že jste chytří, udělali jste si svůj domácí úkol a učitel se díky nim cítí, že vám nabízí jedinečnou hodnotu.

2. Sklapněte. Ryan říká: „Setkání s úspěšným mentorem neslouží k tomu, abyste mu cpali svůj vlastní názor“.

3. Nežádejte o práci. Kvůli tomu se lidé cítí trapně a ruší to všechnu dobře vykonanou práci, kterou jste prozatím udělali.

4. Buďte sympatičtí. Tady je to spíše o tom, jak přimět lidi, aby vás měli rádi. Pomoc nám poskytne klasická rada Dalea Carnegieho a vedení dobrého rozhovoru.

5. Opět platí – nikdy nemarněte jejich čas. Udržte setkání krátké, držte se svých připravených poznámek, vytvořte dojem, na němž můžete stavět, a včas se rozlučte.

Toho se držte a budete na tom dobře. Avšak tohle je samozřejmě místo,  kde většina lidí zcela upustí vybojovaný míč.

 

Jak s mentorem udržovat vztah?

Spousta lidí pošle úžasný e-mail, schůzka se jim  vydaří… a pak zmizí z povrchu Země a nechají své spojení zchladnout.

Od Ryana:
Zůstaňte v obraze. Pamatujte na to, že zaneprázdnění lidé na vás zapomenou úplně snadno.  Proto je tedy zásadní najít způsob, jak zůstat relevantní a svěží. E-maily a dotazy posílejte v jasném časovém intervalu, který se pohybuje lehce na hranici mezi slovy ‚obtěžující‘ a ‚buzzworthy‘.  Je jednodušší udržovat něco naživu, než oživovat to, co už zesnulo… je na vás, nikoliv na mentorovi, abyste udržovali krev tekoucí. [Thought Catalog]

Nevyhnutelná otázka, na kterou se mě lidé ptají: Co mám říct, když už jsme navázali spolupráci?
Vzali jste si vlastně po tomto prvním setkání k srdci některou z jejich rad? (Jestli ne, okamžitě přestaňte číst a běžte se prostě dívat na animované seriály, jo?)
Podle mě je nejlepší odpověď jednoduchá:

Použil jsem vaši radu o _____. A tady je popis, jak nádherně to dopadlo _____. Moc děkuji!

Udělejte to, co vám řekl, získejte výsledky, a dejte jim vědět, že ve vašem životě udělali rozdíl. To je to, co učitelé chtějí.

Pokud se zapojí i nadále, můžete pokračovat takhle:

Já jsem (si udělal/a svůj domácí úkol) a přišel/přišla jsem na (opravdu působivé následující kroky) _____, ale rád/a bych znal váš náhled. Myslíte si, že je lepší (dobře promyšlená strategie č. 1) nebo (dobře promyšlená strategie č. 2)?

Měli byste chtít, aby tyto interakce běžely plynule z jedné strany na druhou, nikoliv jako jednorázová záležitost, kterou musíte vždycky oživit defibrilátorem, abyste vztah udrželi vůbec naživu.

A pokuste se s nimi alespoň jednou ročně setkat osobně nebo spojit přes telefon.

Teď to udělejte.
Nevím, kde bych byl já, nebýt mentorů, kteří mi pomáhali.
Takže teď žádné výmluvy typu: „Já nevím, jak to udělat.“ Teď máte všechny kousky skládačky.
Nemůžete – a neměli byste – jít úplně sami. Je tolik věcí, které se máte naučit od těch, kteří přišli před vámi.
Vraťte se na začátek tohoto příspěvku, postupujte podle pokynů a můžete začít.

Jak kdysi řekla Eleanor Rooseveltová:

„Učte se z chyb druhých. Na to, abyste je všechny udělali sami, nebudete žít dost dlouho.“

Z anglického originálu 8 steps to getting the perfect mentor přeložila Veronika Portešová.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(
VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář