POKUD CHYBÍ VYTRVALOST, TALENT, NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ ZNAMENAJÍ JEN VELMI MÁLO. NÍŽE NALEZNETE, JAK VYPADÁ OPRAVDOVÁ ODHODLANOST.

V jakékoli diskusi o vlastnostech úspěšných lidí se vytrvalost vždy zmiňuje jako ten nejdůležitější (nebo jeden z nejdůležitějších) faktorů úspěchu.

Větší úspěch zřídkakdy přijde snadno nebo bez velké dávky úsilí. Jediný rozdíl mezi lidmi, kteří uspěli a kteří ne, často spočívá ve schopnosti pokračovat i dlouho poté, co většina odpadne.

Když jdou věci dobře a my vidíme, že postupujeme, je relativně snadné vydržet. Avšak vysoce vytrvalí lidé nacházejí cesty jak pokračovat dál, navzdory významným překážkám a chybějící jistotě toho, že se ke svým cílům přibližují.

 

Tady je pár věcí, které mají vytrvalí lidé společné a které je pohánějí vpřed i dlouho poté, co to většina lidí vzdá:

1. VŠEPOHLCUJÍCÍ VIZE

Vytrvalí lidé mají na mysli cíl nebo vizi, která je motivuje a pohání. Jsou to často snílci a vizionáři, kteří ve svých životech vnímají vyšší smysl než jednoduché vydělávání peněz a žití.

Jejich vize je hluboce zakořeněná, neustále se na ni soustředí a věnují jí velkou část emocí a energie.

Tato vize je často první věc, o které ráno přemýšlí, když se probudí, a poslední, s níž jdou do postele. Dosažení určeného cíle se stává ohniskem jejich života.

Na to, aby se mu přiblížili, zasvěcují ohromný kus energie a času.

 

2. PLANOUCÍ TUŽBA

Podnikatel a motivační řečník Jim Rohn jednou řekl: „Pokud něco opravdu chcete dělat, najdete cestu. Pokud to dělat nechcete, najdete omluvu.“

Vytrvalí lidé moc, opravdu moc chtějí a nikdy nehledají výmluvy nebo únikové cesty. To, co tyto lidi nutí pokračovat, je jejich silný stupeň přání.

Opakované prohry, slepé uličky a období, kdy se zdá, že neprobíhá vůbec žádný postup, často přicházejí předtím, než nastane nějaký významný průlom.

Vytrvalí lidé disponují vnitřní energii a náruživostí/horlivostí na to, aby se udrželi motivovaní a mohli projít všemi těžkými časy.

356694504_1116921722
Photo Credit: Max xx via Compfight cc

 

3. VNITŘNÍ PŘESVĚDČENÍ

Lidé, kteří překonávají nepřízně a dosahují velkolepých úspěchů, jsou často popisováni jako „pochodující v rytmu svého vlastního bubnu“. Vědí, co chtějí, a zřídkakdy se nechají zviklat názory mas.

To, že vysoce vytrvalí lidé mají ohromně rozvinuté vědomí toho, kým jsou, jim umožňuje pokračovat, aniž by byli silně ovlivněni tím, co si o nich myslí ostatní lidé, nebo potřebou být pochopen či oceněn těmi, kteří se nacházejí v jejich okolí.

I když toto vnitřní přesvědčení často napadáno a otřásáno, nikdy se úplně nezničí. Naopak nepřetržitě slouží jako zdroj odvahy a odhodlanosti.

 

4. VYSOCE ROZVINUTÉ NÁVYKY

Rohn také jednou řekl: „Motivace je to, co vás přinutí začít. Návyk je to, co vás udržuje v chodu.“

Vysoce vytrvalí lidé vědí, že je velmi těžké zůstat nepřetržitě motivovaný, zvláště pak v průběhu těžkých časů, kdy se zdá, že nic nepostupuje.

Dospěli však k tomu, že se spoléhají na sebekázeň a rozvíjení návyků, s nimiž budou moci počítat na cestě ke svým konečným cílům.

Věří, že výsledky snahy, kterou vynaloží dnes, nemusí být vidět po dlouhou dobu, přesto silně důvěřují myšlence, že vše, co udělají, se do konečného výsledku započítá.

 

5. SCHOPNOST PŘENASTAVOVAT A PŘIZPŮSOBOVAT

Vytrvalí lidé disponují schopností přenastavit a přizpůsobit svůj akční plán. Tvrdohlavě nevzdorují, pokud vidí, že plán nefunguje, ale dívají se po lepších cestách, které by zvýšily naděje na úspěch.

Vysoce vytrvalí lidé vnímají svou cestu jako sérii slepých uliček, zajížděk a úprav, ale chovají naprostou víru v to, že ke svému konečnému cíli dojdou. Nepoutají se ke svému egu.

Když něco nefunguje, umí to ochotně a rychle přiznat. Stejně tak rychle umí přijmout myšlenky, které se prokázaly jako dobře fungující.

 

6. ZÁVAZEK CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vytrvalí lidé si uvědomují, že jakýkoli cíl hodný dosažení vyžaduje čas, úsilí a nepřetržité učení se dalších schopností a modelů myšlení.

Vítají změny a čerstvé myšlenky a pokračují v hledání nových cest, kterými by je mohli včlenit do svých životů.

Trvalé učení je vnímáno jako část procesu, skrz něhož vysoce vytrvalí lidé rozšiřují rozsah nástrojů, s nimiž musí pracovat.

Přirozeně zvídavé a vytrvalé typy nejenže vidí učení jako prostředek k dosažení svých cílů rychlejším způsobem, ale jako způsob života.

Učení a pokračující růst nekončí v určitém věku nebo na konkrétním stupni života; jsou smyslem života jako takového, a proto nemají konec.

 

7. VZORY KTERÉ PŮSOBÍ JAKO PRŮVODCI A MENTOŘI

Přestože se zdá, že vysoce vytrvalí lidé jednají samostatně a nikoho nepotřebují, většina z nich si pečlivě vybrala skupinu lidí, kterou obdivuje a napodobuje.

Mohou jimi být lidé, kteří jsou v jejich životě přímo zapojeni (jako mentoři nebo důvěrníci) nebo to mohou být postavy, o nichž četli a jejichž příběhy na ně hluboce zapůsobily.

Snadno poznáte, o kom takto smýšlí, jelikož je často zmiňují.

Vytrvalí lidé ze svého okolí obvykle vyčnívají. Často jsou nepochopeni nebo zesměšňováni, neboť se kvůli nim ostatní mohou cítit nepohodlně.

To, že v sobě vytrvalí lidé mají hluboce zakořeněné modely, jim pomáhá vydržet a motivovat se i v prostředí, které není vždy podporující.

Napsal Harvey Deutschendorf. Z anglického originálu 7 Habits of Highly Persistent People přeložila Veronika Portešová.

HARVEY DEUTSCHENDORF

Harvey Deutschendorf je expert na emoční inteligenci, řečník a spisovatel. Jeho kniha THE OTHER KIND OF SMART, Simple Ways to Boost Your Emotional Intelligence for Greater Personal Effectiveness and Success byla vydána v mnoha zemích a je k nalezení na www.theotherkindofsmart.com. Každý měsíc píše sloupek do časopisu HRProfessionals Magazine. Můžete ho sledovat na Twitteru pod jménem @theeiguy.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář