Když začnete objevovat nekonečně rozmanitá témata přednášek TED, najdete komunikační bombu. Slovo pedagog na sebe v rámci těchto rozhovorů navíc bere mnoho různých podob.

Právě z tohoto důvodu může z těchto přednášek čerpat jakýkoli pedagog. Každý z řečníků odkrývá svou vášeň pro úhel pohledu na svět nebo předmět studia s entusiasmem učitele, jenž učí teprve první rok.

3254021777_92fea129da

Photo Credit: Wa-J via Compfight cc

Používání TED talků ke sdělení důležité zprávy nebo zapálení jiskry tvořivosti může být ve výuce mnohem účinnější než samotné učební plány či jiné předpojaté představy o tom, co je třeba říci.

Přednášky TED dále nabádají pedagogy všude po světě k tomu, aby mysleli jinak a to stejné podporovali u svých studentů.

Následující TED talky jsou tím nejlepším výběrem pro každého vzdělavatele, jelikož nutí ke smíchu, zahřejí u srdce, ničí překážky a člověka vždy inspirují k tomu, aby kopl trochu hlouběji a zatlačil trochu silněji.

1. 100.000 lektorů

Jeden student tento kurs Stanfordské univerzity o umělé inteligenci popsal takto: „Je to jako sedět v baru s opravdu chytrým kamarádem, který vám vysvětluje něco, co nechápete, ale brzo pochopíte.“ A Peter Norvig zase takhle: třída o sto tisících studentech přesně ukazuje, co je potřeba k vytvoření nejlepšího on-line vzdělávání ve všech aspektech; jak by mělo fungovat a jak by se člověk, který tímto způsobem studuje, měl cítit.

 

8523172110_c13f46d3092. Školní mrak

Sugata Mitra vyhrál cenu TED 2013 za následující nápad: „Postavme školu v cloudu„. Po umístění počítačů do zdí chudých oblastí Indie dokázal, že děti a lidé obecně jsou schopni se učit jak bez učebních osnov, tak dokonce i bez učitele. Jsou-li poskytnuty správné nástroje, vytvoří skupinky a začnou se učit společně a vzájemně. Jediný vyučovací mechanismus, který je potřeba, je pouze povzbuzení a pozitivní nakopnutí.

Photo Credit: jurvetson via Compfight cc

3. Autističtí bratři

Další video, které pedagogové musí nutně vidět, je přednáška Faith Jegede: Co jsem se naučila od svých autistických bratrů. Každého, kdo vidí vzdělávání jako jednosměrnou ulici, osvítí. Faith Jegede sdílí své poznatky o kráse skryté za autistickou myslí a nabádá nás, abychom změnili svůj úhel pohledu na to, co je „normální“.

4. Zpětná vazba pro učitele

V této přednášce TEDu: Bill Gates: Učitelé potřebují skutečnou zpětnou vazbu, mluví Gates o nutnosti dávat učitelům cennou zpětnou vazbu k tomu, aby se mohli zlepšovat, posilovat své schopnosti a stát se lepšími. Přenáší učební pole do sféry technologií a kamer, používaje videa ke sdílení a podpoře lepší a účinnější výuky.

4355090668_6feb57bdee5. Přinesme do učení revoluci!

Sir Ken Robinson v tomto uštěpačném a legračním pokračování legendární přednášky z roku 2006 ukazuje důvod pro radikální posun od standardizovaných škol k personalizovanému učení. Znamená to vytvoření podmínek, ve kterých by mohl přirozený talent dětí rozkvétat.

Photo Credit: Paolo! via Compfight cc

6. Výuka designu vedoucí ke změně

Designérka Emily Pillotonová se přestěhovala do venkovské oblasti Bertie County v Severní Karolíně, aby se zapojila do odvážného pokusu o přeměnu komunity pomocí designu. V tomto videu mluví o výuce kurzu navrhování designu s názvem Studio H, který za prvé podněcuje mysl a tělo středoškoláků a za druhé přináší elegantní design a nové příležitosti do nejchudšího kraje státu.

7. Co se učíme z on-line vzdělávání

Daphne Koller láká špičkové univerzity k tomu, aby zveřejňovaly své nejzajímavější kurzy online a zdarma. Nikoli pouze jako službu společnosti, ale jako výzkum toho, jakým způsobem se lidé učí. Spolupráce s Courserou (kterou spoluzakládal Andrew Ng), vede každý stisk klávesy, kvíz, peer-to-peer diskuze a samostatně vyhodnocený úkol k vytvoření bezprecedentního bazénu údajů o tom, jak probíhá proces získávání vědomostí. Na video se podívejte zde.

8. Co dělají učitelé

Už jste někdy slyšeli větu: „Kdo neumí, učí?“ Slamový básník Taylor Mali v Bowery Poetry Clubu prosí, aby se se to změnilo, a přináší působivou tříminutovou odpověď ve jménu pedagogů po celém světě.

9. Jak se učit? Z chyb.

Diana Laufenberg, učitelka historie posledních ročníků na střední škole ve Philadelphii, sdílí tři překvapivé věci, které se naučila o učení – včetně klíčového vhledu do učení se chybami.

10. Změna vzdělávacích paradigmat

V této přednášce z RSA Animate, vykládá Sir Ken Robinson souvislost mezi třemi znepokojivými trendy: rostoucí mírou předčasného opuštění školy, zmenšující se zájem škol v oblasti umění a ADHD. Důležitá a správně načasovaná řeč určená rodičům a učitelům.

11. Nejezte ten marshmallow!

Joachim de Posada v této krátké přednášce z TED U sdílí mezníkový experiment o oddálení potěšení a o tom, jak tím můžeme předvídat budoucí úspěch. Součástí je jedno video k nezaplacení o dětech, které se ze všech sil snaží marshmallow nesníst.

12. Záhada motivace

Kariérní analytik Dan Pink zkoumá kousky puzzle, které tvoří motivaci. Začíná tím, co zná každý sociální vědec, a nikoli manažer.  Totiž že tradiční odměňování není vždy tak efektivní, jak si myslíme. Poslouchejte příběhy vrhající světlo na problematiku  a možná tím najdete cestu vpřed.

13. Učme děti opravdovou matematiku za pomocí počítačů

Mnoho z nejnapínavějších výtvorů lidstva, raketami počínaje, akciovými trhy konče, je poháněno matematikou. Tak proč o ni děti ztrácejí zájem? Conrad Wolfram říká, že ta část matematiky, kterou učíme, ruční počty, není jen nudná, ale v opravdové matematice a skutečném světě dokonce většinou nepodstatná. V této přednášce představuje svoji radikální myšlenku učit děti matematiku pomocí programování.

14. Učme umění a vědy dohromady

Mae Jemisonová je astronautka, lékařka, sběratelka umění a tanečnice. Vypráví příběhy ze svého vlastního vzdělávání a z doby strávené ve vesmíru, a naléhá na pedagogy, aby učili obojí společně – jak umění, tak vědy; jak intuici, tak logiku, aby pomohli vytvořit odvážné myslitele.

15. Vzdělávací inovace ve slumech

Charles Leadbeater hledal radikální nové formy vzdělávání a našel je ve slumech Rio a Kibera. Na těchto místech některé z nejchudších dětí nacházejí převratné nové způsoby, jak se učit. A tento nový neformální rušivý druh školy, říká, je to, čím se musí stát všechny školy.

16. Učme statistiku dříve než algebru!

Vždycky se někdo učitele matematiky zeptá: „Budu moct algebru využít v reálném životě?“ A pro většinu z nás, říká Arthur Benjamin, zní odpověď ne. Nabízí proto odvážný návrh, jímž by se matematické vzdělání v digitálním věku stalo podstatným.

17. Komáři, malárie a vzdělávání

Bill Gates doufá, že k řešení některých z největších světových problémů pomůže nový druh filantropie. Ve vášnivé a, ano, vtipné osmnáctiminutové řeči nás žádá, abychom se zamysleli nad dvěma velkými otázkami, a jak bychom na ně mohli odpovědět.

5512308575_8fda32e44c18. Využijme video k obnovení vzdělávání

Salman Khan hovoří o tom, jak a proč vytvořil pozoruhodnou Khanovu akademii – pečlivě strukturovanou řadu výukových videí, které nabízejí výuku kompletně pokrývající osnovy matematiky a nyní i dalších předmětů. Ukazuje sílu interaktivních cvičení a žádá učitele, aby zvážili obrat školních scénářů. Radí jim, aby studentům dávali za úkol podívat se na přednášky doma a „domácí úkoly“ aby řešili ve třídě s učitelem, který jim bude k ruce, když budou potřebovat pomoc.

Photo Credit: jurvetson via Compfight cc

19. Jak vzdělávat lídry? Pomůžou školy svobodných umění

Awuah se poté, co opustil svou práci pro Microsoft ve Washingtonu, vrátil do svého domova v Ghaně a pomohl tam otevřít vysokou školu svobodných umění. Tento uhlazený řečník sdílí své zkušenosti z Afriky a používá je ke zdůraznění důležitosti začlenění svobodných umění do vzdělání za účelem vychovávání skutečných lídrů.

20. Revoluce ve vzdělávání pomocí otevřených zdrojů (open source)

Richard Baraniuk, profesor na Rice University v Houstonu v Texasu a zakladatel Connexions (opensource systém vzdělávání), mluví o výhodách otevřených zdrojů pro pedagogy. Baraniuk konkrétně mluví o nevýhodách učebnic a o tom, že by používání online opensourceových informací poskytlo aktuálnější a relevantnější materiál. Studenti, kteří mají zájem o získání online bakalářského titulu v oblasti vzdělávání, by se mohli o tento zdroj obzvláště zajímat.

21. Sputnik Mania

Filmař David Hoffman sdílí část svého filmu Sputnik Mania. Prostřednictvím tohoto dokumentu Hoffman vysvětluje, jak události ve filmu přispěly k objevování vesmíru, závodům ve zbrojení a vzápětí k založení inspirativního hnutí matematického a přírodovědného vzdělávání napříč Spojenými státy.

22. Nalézání dalšího Einsteina v Africe

Fyzik Neil Turok při přijímání své ceny TED sdílí své přání poskytnout příležitost budoucnosti Afriky prostřednictvím probouzení a rozvíjení tvořivosti mladých lidí, kteří tam žijí. Turok používá své znalosti matematiky a přírodních věd k tomu, aby pochopil, proč a jak byla Afrika zanechána na pospas a jak to můžeme změnit.

23. Co mi dělá starosti, z čeho jsem nadšený

Bill Joy přemítá o tom, co bude dál. Při pohledu do budoucna spoluzakladatel společnosti Sun Microsystems popisuje, jak společnost a jednotlivci reagovali na různé situace v minulosti. Dále pak zkoumá cestu, jíž se můžeme vydat s cílem zajistit pozitivní růst v oblastech zdravotní péče, vzdělávání a technologií.

24. Podobenství o Keni

Tento člen parlamentu v Keni pojednává o vzdělávání – a to jak o svém vlastním, tak o významu vzdělání pro děti v Africe. Má vizi, jak by toto vzdělávání bylo možné uskutečnit, a s vášní ji sdílí.

25. Hračky-kachličky, které k sobě navzájem mluví

Student postgraduálního studia na MIT David Merrill představuje Siftables – počítačové kachličky velikosti sušenky, jež ve svých rukou můžete hromadit a náhodně míchat. Za pomoci těchto hraček budoucnosti se budete moct učit matematiku, přehrávat hudbu nebo mluvit s přáteli. Může se jednat o další věc z pole vzdělávání, na níž je možné si sáhnout?

26. Hudební revoluce El Sistema

José Abreu o dětech transformovaných hudbou. Zakladatel venezuelského orchestru mladých El Sistema, mluví o svém přání šířit hudbu po celé Venezuele a po celém světě jako o nástroji sociální změny a společenského posílení. Abreu přednáší o své vizi budoucnosti světa ve španělštině (s anglickými titulky) s ohromnou vášní.

27. Nejlepší orchestr mladých El Sistemy

Gustavo Dudamel vede v El Sistemě nejlepší orchestr mladých. Podívejte se, jak v tomto videu Dudamel a jeho studenti předvádějí  Šostakovičovu Symfonii č. 10, druhou větu a Tanec č. 2 Artura Marqueze. Síla tohoto představení je důkazem, proč El Sistema funguje.

28. Byla jednou jedna škola

Eggers byl odmalička obklopen kulturou pedagogů, a vyrostl proto s vědomím významu vzdělání. Mluví o svém doučovacím centru Valencie 826 – jak ostatním pomohlo a jiné podnítilo, aby se do vzdělávání také zapojili. Síla tohoto doučovacího centra je inspirací pro ty, jimž na vzdělávání záleží.

29. Příběhy tvořivosti a hry

Tim Brown zkoumá vztah mezi tvořivým myšlením a hrou a jak lze tento vztah pěstovat. Předváděním určitých aktivit objasňuje své myšlenky. Jsou užitečné stejně tak pro všechny, kteří pracují s dětmi, jako pro ty, kteří tvořivost chtějí pěstovat u dospělých.

30. Vyhrabávat dinosaury

Na vědce, kteří hledají stopy geniality evoluce, čekají podivné krajiny, vedro a (někdy) vzteklí krokodýli. Paleontolog Paul Sereno hovoří o svých překvapivých setkáních s prehistorií – a o novém způsobu, jak pomoci studentům zapojit se do dobrodružství.

31. Co si myslíme, že víme

Jonathan Drori, odborník na kulturu a vzdělávací média, posluchačům nabízí čtyři otázky. Slouží jako výchozí bod k prozkoumání, jakým způsobem se nám dostávají myšlenky do hlavy a jak je s nimi poté, co už tam jsou, těžké otřást. Drori také upozorňuje na různé „nekalé praktiky“, které slouží k posílení chybných myšlenek, a ukazuje lepší způsoby, jak studentům pomoci učit se správně.

32. Mocná myšlenka o myšlenkách

Alan Kay sdílí mocnou myšlenku o myšlenkách. Kay mluví o postupech pro vzdělávání dětí za použití počítačů na objasnění zkušeností. Dívá se přitom na jednoduchost a složitost, na tradiční výukové režimy, které jsou založeny na komplexních idejích formulovaných dospělými, a hledá metody výuky studentů, jež by mohly být jednodušší a intuitivnější.

33. Hra je více než jen zábava

Stuart Brown říká, že hra je více než legrace. Popisuje, proč je hraní důležité a jak přispívá ke šťastným a zdravým dospělým, tedy nejen dětem. Brown na příkladech z přírody ukazuje, že hra je nedílnou součástí života a má schopnost měnit chování.

34. Jeden notebook na dítě

Zakladatel MIT Media Lab v Massachusetts popisuje svůj program zvaný „Jeden notebook na dítě“. Tento projekt má za cíl podpořit vzdělání výrobou pedálově poháněných notebooků o hodnotě 100 dolarů a rozdávat je dětem v rozvojových zemích po celém světě. Vycházeje z předpokladu, že děti jsou nejdůležitějším přírodním zdrojem každého státu, Negropontův projekt chce poskytnout studentům příležitosti k vytváření budoucnosti jejich vlastní a jejich zemí.

35. Volně přístupná knihovna

Brewster Kahle buduje opravdu obrovskou digitální knihovnu – každé kdy uveřejněné knihy, každého kdy vydaného filmu, veškerých vrstev webové historie… Vše zdarma pro veřejnost – tedy pokud se k tomu jako první nedostane někdo další. Video sledujte zde.

36. Instituce vs. spolupráce

V této jasnozřivé přednášce z roku 2005 Clay Shirky ukazuje, jak uzavřené skupiny a společnosti ustoupí volnějším sítím, v nichž drobní přispěvatelé zastávají velké role a pohyblivá spolupráce nahrazuje strnulost plánování. Jeho nápad může být stejně tak použit ve vzdělání.

37. Volání po znovuobjevení vzdělávání Svobodných umění (Liberal Arts)

Liz Coleman je předsedkyní vzdělávání a školské reformy v Benningtonu. Je obhájkyní vzdělávacích reforem. V tomto projevu říká, že interakce mezi oběma organizacemi v oblasti vzdělávání by měla být viděna jako nepřátelský faktor moderní doby, která omezuje studijní obory na nepohyblivá, úzce specializovaná místa. Zdůrazňuje fakt, že pro řešení velkých problémů je zapotřebí rozmanitost.

38. Jak jsou děti díky hrám chytřejší

Gabe Zichermann vysvětluje, proč jsou děti díky hrám bystré. Jeho řeč naprosto odmítá myšlenku, že by hry a hrací zařízení byly pro děti úplnou ztrátou času. Říká, že hry jsou nejvíce inovativní, tvořivé a intelektuální nástroje, které mohou přinést zlepšení téměř v každém aspektu kognitivních schopností.

39. Přeměna odpadků v hračky jako učební nástroj

Arvind Gupta na konferenci INK sdílí jednoduché a přitom úžasné plány, jak přeměnit odpadky v opravdu zábavné a dobře navržené hračky. Děti si je tvoří samy, a tím se učí základním principům vědy a designu.

40. Dívka, která chtěla do školy

Kakenya Ntaiya se dohodla se svým otcem: pokud ji nechá jít na střední školu, podstoupí tradiční rituál ženské obřízky Maasai. Ntaiya vypráví příběh o svém neohroženém pokračování na vysokou školu a práci s vesnickými staršími za účelem postavení školy pro dívky místní komunity. Je to vzdělávací cesta jedné jediné slečny, která změnila osud dalších 125 mladých žen.

41. Učit vždy pouze jedno dítě

Vzdělávání chudých je víc než jen hra s čísly, říká Shukla Bose. Vypráví příběh o své průkopnické nadaci Parikrma Humanity, která přináší naději do indických slumů. Dívá se na skličující statistiky minulosti a zaměřuje se na péči o každé dítě jednotlivě.

42. Jak uniknout Údolí smrti ve vzdělání

Sir Ken Robinson naznačuje tři zásadní principy pro rozkvět lidské mysli – a jak je současná vzdělávací kultura postavena proti nim. V zábavné a vzrušující přednášce nám říká, jak se dostat ven z vzdělávacího „údolí smrti“, kterému nyní čelíme, a o tom, jak pečovat o naše nejmladší generace, aby cítily atmosféru prosycenou možnostmi.

43. Jak školy zabíjejí tvořivost

Sir Ken Robinson zábavným a hluboce dojemným způsobem ukazuje, jak vytvořit vzdělávací systém, který podporuje (spíše než podkopává) tvořivost. Podívejte se na toto klasické video zde.

44. Lekce života ve škole Tinkering

Gever Tulley používá poutavé fotografie a záběry, aby prokázal cenné zkušenosti děti, které se vzdělávají v jeho škole Tinkering. Pokud mladé fantazii poskytnete nástroj, materiál a návod, začne volně létat a přicházet s kreativními řešeními problémů skrze stavění jedinečných lodí, mostů a dokonce horských drah!

45. Hodiny matematiky potřebují proměnu

Dnešní osnovy matematiky učí studenty očekávat předem vytvořené příklady a vynikat v nich. Tím děti okrádá o dovednost důležitější než řešení problémů: jejich formulování. Dan Meyer představuje ve třídě vyzkoušená matematická cvičení, která studenty vyzývá k pozastavení a přemýšlení.

46. Děti, převezměte odpovědnost

Kiran Bir Sethi ukazuje, jak její průkopnická škola Riverside v Indii učí děti nejcennější lekci života: „Já můžu.“ Sledujte, jak její studenti berou lokální záležitosti do vlastních rukou, vedou ostatní mladé lidi, a dokonce vzdělávají své vlastní rodiče.

47. Hrajme, abychom kluky znovu zapojili do učení

Ačkoli může být nevhodné jen tak drze zobecňovat, vzdělávací statistiky o klucích ve věku 3-13 poukazují na jednu věc: jejich založení není do školy úplně tím pravým. Jejich smysl pro násilí, emocionální odpojení a hyperaktivita ukazuje na tendenci odpadávat ze školy. Položky, které mužské pohlaví obecně přijímá, z nich nedělá příliš skvělé studenty. Nicméně existuje naděje. Alison Carr-Chellman ukazuje, jak by je hraní (gaming), jeden z nejznámějších aspektů mužské kultury, mohlo pomoci přivést zpět.

48. Veďme děti k podnikání

Čím to je, že obecně hledáme lektora na doučování proto, aby dítě naučil to, co mu nejde? A proč zní představa stát se podnikatelem tak hanlivě? Cameron Herold tvrdí, že trestání dětí těmito přístupy musíme zastavit pomocí podnikání. Je třeba podporovat rozvoj dětí. Ačkoli je hlavní poselství svým zaměřením specifické, lze přeložit všestranně. Pojďme děti učit to, v čem jsou dobré, neučme je, aby byly průměrné v něčem, co jim nejde.

49. Tři pravidla, jak zazářit v učení

Učitel chemie Ramsey Musallam potřeboval jeden život ohrožující stav, aby se probudil z deseti let „pseudoučení“ a pochopil skutečnou roli vychovatele: tříbit zvědavost. V zábavné osobní promluvě Musallam uvádí tři pravidla, jak zapálit jiskru představivosti a učení a probudit ve studentech nadšení pro objevování, jak svět funguje.

50. Volání po učení

Neuvěřitelně výstřední Clifford Stoll přemýšlí nad tím, co znamená být přitahován k učení a přitom se dotýká témat, jako je syntezátor nebo lahve o žádném objemu. Tvrdí, že jediní lidé, kteří skutečně mohou předpovídat budoucnost, jsou učitelky v mateřské škole. Ty jsou jediné, kdo na další generaci nejvíce působí.

Napsala Saga Briggs. Z anglického originálu 50 Ted Talks Every Educator Should Check Out (2014 Edition) přeložila Veronika Portešová.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

No Responses

  1. Pingback: TED přednášky pro každého vzdělavatele *
    Posted on 18.3.2015

Vložit komentář