Název: Ukliďte si v hlavě
Autor: Andy Puddicombe
Téma: Meditace – jiná, než jak ji znáte

ob_uklid_2.indd

 

O autorovi

Andy Puddicombe je diplomovaný meditační konzultant a bývalý buddhistický mnich. V době, kdy se učil meditovat, objel celý svět. V roce 2004 se vrátil do Velké Británie a založil projekt Headspace. Cíl byl jednoduchý – zbavit meditaci zažitých mýtů a zpřístupnit ji co největšímu počtu lidí.

O knize

Knížka má pomoct lidem, kteří si přejí zjistit, jak se vypořádat se životem a zvládat stres. Lidem, kteří chtějí vědět, jak „přepnout“, když přijdou domů z práce, jak v noci usnout, jak zlepšit své vztahy, jak nebýt podrážděný a naštvaný. Jde o to dostat se do klidu a pohody a přijmout všechny myšlenky a emoce, které k nám přichází – jak pozitivní, tak ty negativní.

Kniha je rozdělena do 7 částí:

  • Než začneme (proč je potřeba mít pořádek v hlavě, co to vlastně je a jaké jsou zásady procvičování mysli)
  • Přístup (jak nad meditací a svými myšlenkami přemýšlet a jak k nim přistupovat)
  • Procvičování (příběhy ukazující na jednotlivé techniky a jejich použití, s návody krok po kroku)
  • Využití (v jakých situacích můžeme meditaci a všímavost využít)
  • Praktické aspekty (na co je třeba při meditaci myslet – od volby správného místa a polohy, po sledování vlivů meditace na naši mysl)
  • Deset rad, jak žít všímavěji (vyberte si, jak budete vnímat svůj život, jak ovlivíte vztahy s ostatními, jak žít vyrovnaně)
  • Příběhy z centra Headspace (příběhy sedmi lidí, kterým tato technika pomohla vypořádat se s jejich životní situací)

Autor píše knihu velmi lidsky, je protkaná reálnými příběhy s reálnými postavami a díky tomu jsou myšlenky v ní snáz uchopitelné. Když popisuje nějakou meditační techniku, popisuje jednotlivé kroky a provází celou meditační technikou. Po celou dobu upozorňuje na chyby, kterých se sám dopustil, ale zdůrazňuje, že je v pořádku chyby dělat, pokud si to uvědomíme a zapracujeme na nich.

Nejdůležitější poznatky

Rozdíl mezi všímavostí a meditací:

  • Všímavostí se rozumí být přítomný, prožívat přítomný okamžik a nerozptylovat se jinými věcmi.
  • Meditace je technika, která zajistí optimální podmínky k tomu, abyste si procvičili schopnost být všímaví.“

DESET MINUT (desetiminutová meditace na každý den)

1. Příprava –  najít si klidné místo, kde nebudete rušeni
2. Zahřívání – dechová a pocitová cvičení (vnímání vlastního dechu, těla a pocitů)
3. Zaměření mysli – soustředění se na počitky v těle (při dýchání – pohyb těla, rytmus dechu)
4. Zakončení 

Díky všímavosti postupně zjistíte, jak přemýšlíte a jak vnímáte věci kolem sebe a proč to tak děláte. Získáte tím možnost rozhodovat o svém živtoě. Místo abyste se nechávali smést nepříjemnými nebo neproduktivními myšlenkami a emocemi, můžete reagovat způsobem, jakým si reagovat přejete.

DESET RAD, JAK ŽÍT VŠÍMAVĚJI

Vyberte si, jak budete vnímat svůj život.
Dbejte na komunikaci s ostatními.
Buďte vděční.
Buďte laskaví.
Buďte soucitní.
Buďte vyrovnaní.
Přijměte, co se vám v životě děje.
Buďte klidní.
Buďte cílevědomí.
Žijte přítomností.

VĚDECKÉ POZNATKY

Meditace mění strukturu vašeho mozku.
Všímavost nabízí lepší kvalitu života.
Meditace může uzdravit vaši kůži.
Všímavost zmírňuje úzkost a depresi.
Meditace souvisí se sebeovládáním.
Všímavost zlepšuje výkonnost pod tlakem.
Meditace může zkrátit čas potřebný k usnutí.

NA CO PAMATOVAT

„Když změníte způsob, jakým vnímáte svět, změníte tím svět kolem sebe.“ 
„Když poodstoupíme od svých myšlenek a pocitů, budeme v sobě vnímat větší otevřenost.“
„Naše mysl je jako divoký kůň, musíme jí dát prostor, aby se zklidila a uvolnila.“ 
„Pokud se umíme vzdát své touhy prožívat jen příjemné věci a zároveň se zbavíme strachu z toho, že prožijeme věci nepříjemné, pak dosáhneme klidné mysli.“ 
„Smutek a štěstí jsou spolu propojené, nelze prožívat jeden pocit bez toho druhého.“
„Pokud ustavičně myslíme na nepříjemné věci, udržujeme je v aktivitě. Jakmile na ně myslet přestaneme, mají postupně méně postoru, ve kterém se mohou projevovat a ztrácejí svoji sílu.“ 

Osobní názor

Meditaci aktivně nevyhledávám, zajímalo mě tedy, jestli je knížka opravdu jiná, než takové to meditační klišé se zkříženýma nohama a plynulým „OMMM“. Mile mě překvapila. Jednotlivé techniky jsou vysvětleny opravdu srozumitelně a polopaticky, takže je jednoduché si je vyzkoušet. Je zajímavé pozorovat, co to s člověkem dělá. Zkoušela jsem si některá cvičení tak, jak byla v knize, a vykazovala jsem přesně takové chování, jaké autor předvídal. Moje mysl neustále odbíhala, nemohla jsem se soustředit na jednu věc. Určitě to znáte, snažíte se na nic nemyslet, ale přitom myslíte na to, že nemáte na nic myslet. Určitě to chce trénink a výsledky se dostaví.

Knížku bych doporuovala všem, kteří se o meditaci zajímají, ale nemají s ní zkušenosti. Vždycky si to chtěli vyzkoušet, ale nechtělo se jim pouštět do žádných větších akcí. Knížka je skvělým prvním krokem k probuzení našeho „mnišekého, meditačního, duševního“ já.

Vložit komentář