Psychologie hubnutí: Jakým způsobem ovlivňuje nadváha vaše duševní zdraví? A naopak jak důležitá je vaše psychika, pokud jde o snahy zhubnout?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se obezita a nadváha staly dva nejdůležitější problémy, které trápí stamiliony lidí po celém světě.

Jedná se o zdravotní změny se schopností snižovat kvalitu života prostřednictvím široké škály patologických stavů, jako je hypertenzecukrovkavysoký cholesterol či opotřebení kloubů.

Navíc kromě fyzického zdraví nadváha negativně ovlivňuje i naši psychiku.

 

Psychologie hubnutí

Mnohokrát mezi hlavní důvody, proč chtějí obézní lidé zhubnout, nepatří prodlužení jejich života, ale snaha zbavit se špatného pocitu se sebe sama a ze svého těla.

Lidé trpící nadváhou se totiž často za své tělo stydí a cítí se provinile.

Psychickými účinky obezity a nadváhy jsou obvykle úzkost při pohledu do zrcadla, nejistota při interakci s ostatními, strach z vystavení těla například v plavkách nebo v šatech na párty, nízké sebevědomí a sebeúctanegativní sebepojetí atd.

V praxi jsou tyto druhy problémů pro osoby s nadváhou či obezitou stejně velkou nebo ještě větší motivací vedoucí k rozhodnutí zhubnout.

Psychologický faktor se však obvykle bere v úvahu pouze při samotném shazování nadbytečných kil.

O roli, kterou psychologické zákonitosti hrají v celém procesu hubnutí, se příliš nemluví, ačkoliv jsou stejně – ne-li více – důležité jako ty fyzické.

 

Důležitost psychologie při boji s nadváhou

Víra, že se hubnutí rovná konzumaci zdravých potravin, nás může dostat ještě do horší situace, než byla ta výchozí.

Tato strategie je totiž založena na myšlence, že nadváha a obezita jsou problémem nedostatku vůle, tedy něčeho, co se stane, když neuposlechneme impulzy, které nám vysílá naše vlastní tělo, pokud jíme, ačkoliv nemáme hlad a neřídíme se zásadami zdravého stravování.

Naproti tomu se často přehlíží skutečnost, že tendence hromadit více či méně tuku je také velkou měrou dána geneticky.

Bez psychologické pomoci proto mnoho lidí nakonec rezignuje, neboť nedokáže dodržovat redukční dietu, a pak se dostaví pocity viny za to, že boj s nadváhou či obezitou prohráli.

Obézní lidí kvůli nedostatku informací o vazbě mezi genetikou a sklony k hromadění tuku nezohledňují možnost, že je jejich výchozí situace podstatně těžší než u štíhlých jedinců, s nimiž se chtějí identifikovat.

jablko v dlani

Právě proto potřebují více psychologické podpory, neboť samotný dietní plán je nespasí.

To znamená, že jakýkoliv vzorec hubnutí založený pouze na redukční dietě nikdy nebude účinný, protože opomíjí dvě zákonitosti – a to individuální genetickou výbavu a fakt, že hubnutí není jen o pevné vůli.

Není to pevná vůle, která primárně podporuje hubnutí.

Ve skutečnosti naši váhu ovlivňují stovky psychologických proměnných, které spolu vzájemně působí velmi složitým způsobem.

Pokud jsme schopni je analyzovat a poučit se z nich, pak se správné hmotnosti přiblížíme mnohem snáze, než když se budeme nutit do nejrůznějších diet.

Z dlouhodobého hlediska je mnohem důležitější klást důraz na osvojování nových stravovacích návyků a zvládání stresu, než slepě spoléhat jen na stravu samotnou.

Redukční jídelníček přilepený na lednici nás v našich snahách zhubnout nespasí.

V naprosté většině případů lidem s nadváhou chybí informace o tom, co to vůbec znamená jíst zdravě, že jde zejména o zdravé stravovací návyky a vědomé stravování.

 

Psychologie hubnutí: Co tedy dělat?

Abyste zhubli zdravě a dlouhodobě, musíte se zaměřit na všechny proměnné, které při hromadění podkožního tuku vstupují do hry: biologické predispozicepříjem potravycvičení a vzorce chování založené na psychice.

Zaměřit se pouze na jednu z těchto oblastí nejenže ve snaze zhubnout nepomáhá, ale navíc přispívá k dalším – často psychickým – problémům.

Při hubnutí je tedy vždy nutné vzít v úvahu takové psychologické faktory, jako je míra stresu a úzkostnosti, problémy se spánkem, únava z práce, úroveň sebeúcty a mnoho dalšího.

Psychologická stránka je obzvláště důležitá na začátku programu hubnutí, protože v této fázi by lidé měli mimo jiné analyzovat, co je vede k přejídání a k nezdravému vztahu k jídlu.

Proto, pokud jde o hubnutí, je vhodné vyhledat pomoc jak odborníků na výživu, tak psychologů, čímž nebudou opomenuty biologické ani psychologické faktory ovlivňující tělesnou váhu.

Jen tak budeme moci kontrolovat naši schopnost sebeovládání a pozitivně tak ovlivňovat hubnutí.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(
VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Štítky