Kanabidiol neboli CBD patří do skupiny kanabinoidů – látek vyskytujících se v rostlině konopí.

Do skupiny kanabinoidů patří i látka zvaná THC (= tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní látkou v konopí).

Oproti ní je CBD neprávem opomíjenou substancí, což je věčná škoda, protože nedávné studie zjistily, že má nepřehlédnutelné farmaceutické účinky.

Zajímavost: Kanabidiol je v poslední době často propagován v médiích a můžete ho vidět např. ve videích na sociálních sítích jakožto doplněk do smoothie nápojů po tréninku nebo k ranní kávě. Můžete si dokonce koupit i sportovní podprsenku s obsahem CBD!

Ale co to vlastně CBD je? A proč je tak populární?

K zodpovězení těchto otázek je nutné pochopit základní pojmy o rostlině konopí.

Konopí – teplomilná rostlina pocházející z asijských náhorních plošin!

Konopí je bylina rostoucí po celý rok a pocházející z východní Asie. Nyní je však její rozšíření kosmopolitní kvůli celosvětové distribuci.

Pěstuje se odnepaměti, tj. po celou zaznamenanou historii lidstva, a používá se jako zdroj průmyslové vlákniny, oleje ze semen a potravy, ale i k rekreačním, náboženským a duchovním účelům a v medicíně.

Každá část rostliny se sklízí jinak, podle účelu jejího použití.

Konopí

Ačkoli hlavní psychoaktivní složkou konopí je již zmíněný tetrahydrokanabinol (THC), je známo, že rostlina obsahuje více než 500 sloučenin, mezi nimi alespoň 113 kanabinoidů.

Většina z nich se však v bylině vyskytuje pouze ve stopovém množství.

Kromě THC je dalším kanabinoidem produkovaným ve vysokých koncentracích právě kanabidiol (CBD), který není psychoaktivní, ale nedávno se ukázalo, že blokuje účinek THC v nervovém systému.

Tip: Rozdíly v chemickém složení odrůd konopí mohou mít u lidí různé účinky. Syntetický THC, nazývaný „dronabinol“, neobsahuje kanabidiol, kanabinol ani jiné kanabinoidy, což je jeden z důvodů, proč se jeho farmakologické účinky výrazně liší od účinků přírodních přípravků z konopí.

Kromě kanabinoidů konopí obsahuje asi 120 sloučenin odpovědných za jeho charakteristické aroma. Jedná se především o těkavé terpeny a seskviterpeny:

 • α-pinen,
 • Myrcen,
 • Linalool,
 • Limonen,
 • Trans-β-ocimen,
 • α-terpinolen,
 • Trans-karyofylen,
 • α-Humulen (přispívá k charakteristické vůni konopí setého) a
 • Karyofylen (na kterém jsou cvičeni policejní psi, aby uměli detekovat hašiš).

Konopí také produkuje četné těkavé sloučeniny síry, které přispívají k štiplavému aroma kvůli nízkým prahovým hodnotám zápachu, jak je často vidět u thiolů nebo jiných sloučenin obsahujících síru.

Jak se konopí využívá a jakou roli v účincích sehrává kanabinoid CBD?

Semena konopí setého (lat. cannabis sativa) se používají hlavně k výrobě konopného oleje, který lze použít na vaření, ale i do lamp, laků nebo průmyslových barev.

Mohou být také použita jako krmivo pro ptáky v klecích, protože jsou bohatým zdrojem živin.

Květy a plody (a v menší míře listy a stonky) obsahují psychoaktivní chemické sloučeniny známé jako kanabinoidy, které se konzumují pro rekreační, léčebné a duchovní účely.

Při tomto použití se přípravky z květů (nazývané marihuana) a listů (včetně substancí odvozených z pryskyřičného extraktu, např. hašiš) konzumují kouřením, šlukováním nebo přímo orálním podáním.

Zajímavost: Historicky byly běžnými konopnými přípravky také tinktury, čaje a masti. V tradiční indické medicíně byl cannabis používán jako halucinogenní, hypnotická, sedativní, analgetická a protizánětlivá látka. Z toho důvodu se stále častěji ocitá v hledáčku výzkumníků, kteří studují, na které zdravotní neduhy by se kanabinoidy mohly hodit.

Tajemství účinnosti kanabinoidů spočívá v jejich chemické struktuře a biologických schopnostech.

O těch si nyní něco povíme, protože bez jejich znalosti nemůžeme dobře pochopit přínos konopné substance a její skutečný farmaceutický potenciál.

Bez toho bude stále „jen“ kontroverzním přípravkem vláčeným bahnem bulváru, a to by byla obrovská škoda.

Nejznámější kanabinoidy – Jaké jsou mezi nimi rozdíly a co je potřeba určitě vědět?

Mezi nejlépe prozkoumané kanabinoidy patří tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) a kanabinol (CBN).

 1. Tetrahydrokanabinol

Tetrahydrokanabinol (THC) je primární psychoaktivní složkou rostliny cannabis.

Jako většina farmakologicky aktivních sekundárních metabolitů rostlin je THC vlastně lipid nacházející se v konopí a podílející se na evoluční adaptaci rostliny.

Údajně sehrává velikou roli v obraně proti predací hmyzem, ultrafialovému světlu a environmentálnímu stresu.

Ačkoli stále patří do skupiny složek „nedostatečně prozkoumaných z hlediska bezpečnosti“, vědci jsou si vědomi jejího nezaměnitelného farmaceutického účinku.

Např. takový dronabinol, tedy syntetická forma THC, byl schválen jako stimulant chuti k jídlu pro pacienty s AIDS a antiemetikum pro lidi, kteří postupují chemoterapii.

Tip: Rozsáhlé studie zatím nesměle naznačují potenciál THC při zmírnění určitých příznaků roztroušené sklerózy a chronické neurologické bolesti. Recenze z roku 2015 potvrdila, že lékařská marihuana je účinná při léčbě spasticity a chronické bolesti, ale dokáže způsobit četné krátkodobé nežádoucí účinky, jako jsou např. závratě.

 1. Kanabidiol

Kanabidiol (CBD) není psychotropní. Studie ukazují, že jde o sloučeninu působící proti kognitivnímu poškození spojenému s užíváním konopí.

Podle nejnovějších výzkumů může hrát roli při podpoře spánku a potlačování vzrušení.

Zajímavost: CBD sdílí prekurzor s THC a bylo prokázáno, že hraje roli v prevenci ztráty krátkodobé paměti spojené s nadužíváním THC. Existují také předběžné důkazy, že CBD má antipsychotický účinek, ale výzkum v této oblasti je omezený.

Od roku 2019 probíhal rozsáhlý klinický výzkum kanabidiolu.

Studie se týkaly úzkosti, kognice, pohybových poruch a bolesti, ale neexistuje dostatek kvalitních důkazů o tom, že je kanabidiol na tyto stavy účinný.

Je potřeba spousta dalších studií. V čem ale údajně spočívá extrémní potenciál CBD, je léčba neurologických problémů.

 • Ve Spojených státech se extrakt z kanabidiolu s názvem „Epidiolex“ předepisuje pro léčbu záchvatů spojených s Dravetovým syndromem, Lennox-Gastautovým syndromem nebo komplexem tuberózní sklerózy u lidí ve věku od jednoho roku až do dospělosti.
 • Nejzásadnější je prozatím stále výzkum vlivu kanabidiolu na zmírnění příznaků epilepsie.

Další efekty CBD budou popsány v následujících kapitolách.

 1. Kanabinol

Kanabinol (CBN) je nepsychoaktivní kanabinoid nalezený ve stopových množstvích v rostlině konopí.

CBN se většinou nachází v konopí, které již zestárlo a dlouhodobě se skladovalo, a pochází z hlavní psychoaktivní chemické látky rostliny, tetrahydrokanabinolu (THC).

Zajímavost: Byla to první konopná sloučenina izolována z konopného extraktu koncem 19. století. Poté ve 30. letech 20. století jako první určili její strukturu a v roce 1940 vědci dosáhli kompletní chemické syntézy.

Jak můžeme vidět, rostlina cannabis sativa je poměrně rozsáhle prostudovaná a je jisté, že kontroverze kolem ní je občas trochu přehnaná.

Aktivní složky jsou farmakologicky přínosné a dokáží ulevit od spousty zdravotních neduhů, včetně těch neurologických.

Stále se ale potýkáme s problémem, že vědci nejvíce spoléhají na tetrahydrokanabinol a ostatní substance (zejména tedy kanabidiol) kompletně ignorují.

I z toho důvodu je tamější konopí napěchované THC, ale kanabidiolu má žalostně málo. Je načase dozvědět se o jeho léčebném potenciálu co nejvíce a přestat předstírat, že neexistuje.

Chemická struktura kanabidiolu – Platí pro něj připodobnění k „zámku a klíči“!

Pokud hovoříme o kanabinoidech, máme na mysli skupinu nejméně 66 biologicky aktivních terpenofenolů odvozených od substancí nacházejících se v konopí, ale i konopné produkty (např. marihuanu a hašiš) a jejich syntetické analogy schopné vázat se na kanabinoidní receptory.

Konopí se tradičně používalo jako lék, a to díky svým analgetickým, tonizujícím, antispasmodickým a antiemetickým účinkům.

Nejstarší zmínka o léčivých vlastnostech konopí pochází z roku 2700 př. n. l., kdy ho čínští lékaři používali k léčbě malárie, revmatických bolestí a některých dalších nemocí, stejně jako k anestetickým účelům.

Zajímavost: V druhé polovině 19. století začal lékařský zájem o konopí upadat. Mezi důvody patřil:

 • Jeho nepředvídatelný farmakologický účinek v závislosti na kvalitě surového konopí a metodách výroby přípravků,
 • Syntéza mnoha jiných léčiv s dobře definovanými terapeutickými účinky a
 • Psychoaktivní vlastnosti konopí.

V současné době je lékařské použití produktů z konopí opět populární a konečně se upírá pozornost i na dosud opomíjené kanabidioly. Co o nich z hlediska chemie a biologie vlastně víme?

 • Jsou to hlavní fytokanabinoidy, tvořící až 40 % extraktu konopí.
 • Váží se na širokou škálu fyziologických receptorů v těle.
 • Prostřednictvím modulace uvolňování neurotransmiterů regulují kognitivní funkce, vnímání bolesti, chuť k jídlu, paměť, spánek, imunitní funkce a náladu.
 • Receptory pro „primární“ kanabidioly se nacházejí jak v centrálním, tak v periferním nervovém systému, přičemž většina z nich je lokalizována v hippocampu a amygdale.
 • Naproti tomu receptory pro „sekundární“ kanabidioly se nacházejí hlavně periferně v imunitních buňkách, lymfoidní tkáni a periferních nervových zakončeních.
 • CBD přípravky vstupují přes zažívací trakt do krve, odkud je krevní oběh roznáší do zbytku těla.
 • Kanabidioly se postupně pokouší navázat na řadu receptorů – podaří se jim to ale jen u těch, do kterých tzv. „zapadnou“, jako klíček do zámku. Nejčastěji se jedná o receptory:
  • 5-HT1A – receptor v centrálním nervové systému, jehož zaplnění aktivuje úlevu od úzkosti a deprese a pomáhá potlačit závislosti.
  • GPR55 – receptor centrální nervové soustavě, tenkém střevě a kostech. Vědci se domnívají, že se podílí na regulaci dělení kostních buněk.
  • μ a δ-opioidní receptory – receptory vyskytují se opět v centrální nervové soustavě, jejichž zaplnění aktivuje relaxační a sedativní účinky.

K čemu všemu kanabidioly slouží a jaké mají účinky?

Podívejme se na 6 vědecky potvrzených benefitů a buďme v obraze. Extrémně kvalitní extrakt z konopí může pomoci od celé řady nemocí, ale musí být užíván s obezřetností.

Uvědomte si také, že se nehodí pro každého.

6 pozitivních účinků CBD (kanabidiolů) – Působí na neurologickou síť u lidí i u psů!

Díky vysoké kvalitě je CBD přitažlivou možností pro ty, kteří hledají úlevu od bolesti a dalších příznaků rozličných chorob, a to bez účinků na změnu myšlení a chování nebo jiných vedlejších účinků, jak už to tak u konopí bývá.

Zajímavost: CBD olej se vyrábí extrakcí kanabidiolů z rostliny konopí a následným zředěním jinou kapalinou, kterou bývá např. kokosový olej nebo olej z konopných semínek. CBD lze nalézt v různých produktech včetně doplňků stravy, koupelových solí, nápojů a potravin.

Stále nabírá na popularitě, a to jak ve světě zdraví, tak např. v oblasti estetiky, přičemž některé vědecké studie zjistily, že může zmírnit příznaky chronické bolesti a úzkosti.

 

Ale je pro vás doplněk s kanabidiolem opravdu tou správnou volbou? V čem všem vám může být nápomocný?

1. Kanabidiol prokazatelně ulevuje od bolesti. I té chronické

Konopí se používalo k léčbě bolesti již 2900 let před naším letopočtem.

Vědci nedávno zjistili, že za úlevou od bolesti stojí jen určité složky konopí, a to včetně kanabidiolu, který dokáže tzv. otupit centra mozku informující zbytek těla o bolesti.

Zajímavost: Lidské tělo obsahuje specializovaný, tzv. endokanabinoidní systém, který se podílí na regulaci různých funkcí, včetně spánku, chuti k jídlu, vnímání bolesti a reakce imunitního systému. Organismus produkuje endokanabinoidy, což jsou neurotransmitery, které se vážou na kanabinoidní receptory v nervovém systému.

 • Studie ukázaly, že CBD pomáhá snížit chronickou bolest ovlivněním aktivity endokanabinoidních receptorů, snížením zánětu a interakcí s neurotransmitery.
 • Některé výzkumy naznačují, že kanabidiol může být extra účinný při určitých typech bolesti, včetně bolesti nervů a zad, pokud se užívá samostatně. Zdá se však, že nejúčinnější je až v kombinaci s THC.
 • Několik studií na lidech zjistilo, že kombinace CBD a THC je účinná při léčbě bolesti související s roztroušenou sklerózou a artritidou.

Již dávno se ví, že pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) trpí mnohdy až nesnesitelnými bolestmi.

Orální sprej Sativex, to je kombinace THC a CBD v poměru 1:1, a je schválen k léčbě bolesti související s RS.

 • Studie zahrnující 47 lidí s RS zkoumala účinky užívání Sativexu po dobu jednoho měsíce. Účastníci zaznamenali zlepšení bolestivých stavů, schopnosti chůze a zmírnění svalových křečí. Studie nicméně nezahrnovala kontrolní skupinu, takže účinky placeba nelze vyloučit.

V jednom přehledu vědci poznamenali, že Sativex může být přínosem pro pacienty s neuropatickou bolestí spojenou s RS a chronickou těžkou neuropatickou bolestí.

Recenze také zjistila, že Sativex sprej dokáže zmírnit úzkost a stres, kteréžto jsou hlavní hnací síly chronické bolesti.

Tip: Některé výzkumy navíc naznačují, že kanabidiol může zmírnit příznaky revmatických onemocnění, jako je fibromyalgie.

 • Studie, která zahrnovala údaje z průzkumu od 2 701 lidí s fibromyalgií, zjistila, že ti, kteří užívali CBD k úlevě od bolesti, obecně hlásili mírné až významné zlepšení symptomů.
 • Podle předběžných (= nepotvrzených) důkazů ze studií na hlodavcích může mít CBD příznivé účinky na zmírnění bolesti a zánětu souvisejících s artritidou, ale studie u lidí chybí.

2. Dokáže zmírnit příznaky související s poruchami duševního zdraví

Úzkosti a deprese jakožto poruchy duševního zdraví mohou mít zcela zničující dopad na celkové zdraví a pohodu. Tyto poruchy se často léčí medikamentózně.

Různé kombinace léků mohou způsobit řadu vedlejších účinků, včetně ospalosti, neklidu, nespavosti, sexuální dysfunkce a bolestí hlavy.

A to je jen hrstka nejvybranějších nežádoucích efektů.

Zajímavost: A co víc, léky jako benzodiazepin mají potenciál rozvinout závislost a mohou vést k poruše užívání návykových látek.

Kanabidiolový olej vypadá slibně a zdá se, že by mohl léčit některé poruchy duševního zdraví, jako jsou úzkosti a deprese.

Není divu, že je v posledních letech v centru zájmu výzkumných týmů – najít přírodní prostředek na boj s depresí by byl ohromný krok správným směrem.

 • V brazilské studii dostalo 57 mužů orálně CBD nebo placebo, a to 90 minut před tím, než podstoupili simulovaný test mluvení na veřejnosti. Výzkumníci zjistili, že dávka 300 mg kanabidiolu byla nejúčinnější a výrazně snížila úzkost během testu.
 • Ti, kteří užívali placebo, ale i nižší (150mg) nebo o mnoho vyšší (600mg) dávku CBD hlásili malý až nulový účinek.

CBD olej se používá k bezpečné léčbě nespavosti a úzkosti u dětí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), závažným to typem úzkostné poruchy.

 • Malá studie z roku 2019 zjistila, že kanabidiol byl účinný při snižování symptomů souvisejících s PTSD, včetně nočních můr, u dospělých.
 • Několik dalších studií přišlo s výsledkem, že CBD může být vhodný pro osoby se sociální fobií a jinými poruchami souvisejícími s úzkostí.

I když některé vědecké týmy zjistily, že CBD zlepšuje symptomy související s depresí, lidské důkazy o potenciálních antidepresivních schopnostech jsou v současnosti omezené.

Tip: Podle posledních výzkumů to vypadá, že nejdoporučovanější dávkou k zmírnění příznaků duševních poruch bude již navždy 300 mg CBD. Jakákoli nižší, nebo vyšší dávka vykazuje nulový, nebo přehnaný účinek.

3. CBD umí ulevit od symptomů souvisejících s léčbou rakoviny

Kanabidiol může pomoci zmírnit některé symptomy související s rakovinou a vedlejší účinky související s její léčbou, jako je nevolnost, zvracení a bolest.

Užívání konopných extraktů při léčbě nádorového onemocnění není ničím novým, a v mnoha případech skutečně dochází k významnému zlepšení.

 • Starší studie zkoumala účinky CBD a THC u 177 lidí s bolestí související s rakovinou, kteří nezažili úlevu při užívání léků proti bolesti.
 • U pacientů léčených extraktem obsahujícím obě sloučeniny došlo k významnému snížení bolesti ve srovnání s těmi, kteří dostávali pouze extrakt THC.
 • Přehled pěti různých studií našel určité důkazy, že zmiňovaný ústní sprej Sativex může pomoci snížit bolest související s rakovinou, ale jen u vybraných lidí.

Tip: Nicméně výsledky studií zkoumajících účinky kanabinoidů na nevolnost, bolest a sníženou chuť k jídlu související s rakovinou byly smíšené.

I když CBD může být užitečný pro lidi trpící rakovinou, je zapotřebí více výzkumu, aby se zjistilo, zda by se doplněk měl užívat pravidelně k léčbě symptomů, nebo pouze nahodile k úlevě od bolesti.

POZOR! Před započetím užívání kanabidiolu se vždy poraďte se svým lékařem!

4. Má neuroprotektivní vlastnosti

Vědci se domnívají, že schopnost CBD působit na endokanabinoidní systém a další mozkové signalizační systémy může být přínosem pro osoby s neurologickými poruchami. Jednou z nejstudovanějších skutečností je použití CBD při léčbě epilepsie a roztroušené sklerózy. Ačkoli je výzkum v této oblasti stále relativně nový, několik studií ukázalo slibné výsledky.

 • Ukázalo se, že Sativex sprej je bezpečný a účinný způsob, jak snížit svalovou spasticitu a bolest u lidí s roztroušenou sklerózou (RS), jak jsme již zmiňovali.
 • Sprej snížil křeče u 75 % z 276 lidí s RS, kteří měli svalovou spasticitu odolnou vůči lékům.
 • V jiné studii vědci podávali 214 lidem s těžkou epilepsií 2 až 5 gramů CBD na kg tělesné hmotnosti. Jejich záchvaty se snížily o medián 36,5 %.
 • Další výzkum poukázal na to, že CBD olej významně snižuje aktivitu záchvatů u dětí s Dravetovým syndromem, komplexní dětskou epilepsií, ve srovnání s placebem.

POZOR! Někteří lidé v obou těchto studiích však zaznamenali nežádoucí reakce spojené s léčbou CBD, jako jsou křeče, horečka a únava.

Nicméně se ukázalo, že kanabinoid má vliv na úlevu od dalších neurodegerativních chorob.

 • Několik studií například ukázalo, že léčba CBD může zlepšit kvalitu života a kvalitu spánku u lidí s Parkinsonovou chorobou.
 • Epidiolex, kanabidiolový produkt na předpis, byl schválen v roce 2018 pro léčbu záchvatů spojených se dvěma těžkými formami epilepsie, Lennox-Gastautovým syndromem a Dravetovým syndromem.
 • V roce 2020 obdržel Epidiolex další schválení, a to pro léčbu záchvatů způsobených tuberózní sklerózou, což je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje růst nezhoubných nádorů v mozku a dalších oblastech těla.

5. Kanabidiol je schopný dohlížet na zdraví srdce a bránit propuknutí srdečních chorob

Americké vědecké týmy spojují CBD s několika přínosy pro srdce a oběhový systém, včetně schopnosti snižovat vysoký krevní tlak, jenž je spojen s vyšším rizikem řady zdravotních stavů, včetně mrtvice, srdečního infarktu a metabolického syndromu.

 • Studie naznačují, že CBD může být prospěšné pro lidi s vysokým krevním tlakem.
 • V malé studii bylo 9 zdravých mužů léčeno 600 mg CBD oleje. Léčba snížila klidový krevní tlak ve srovnání s placebem, a to výrazně.
 • Ve stejné studii se muži účastnili zátěžových testů, které běžně zvyšují krevní tlak. Je zajímavé, že jediná dávka CBD vedla k menšímu zvýšení krevního tlaku, než je obvyklé v reakci na tyto tréninky.
 • Další studie, která zahrnovala 26 zdravých mužů, zjistila, že léčba 600 mg kanabidiolu po dobu jednoho týdne vedla k významnému snížení krevního tlaku v krátkodobém horizontu ve srovnání se skupinou s placebem. Účinek se však po 7 dnech ztratil.
 • Skupina CBD udržovala nižší hladiny krevního tlaku v reakci na stres ve srovnání se skupinou s placebem po opakovaných dávkách v průběhu času.
 • Vědci také zjistili, že se skupině užívající kanabidiol snížila arteriální tuhost a zlepšil průtok krve tepnami, a to po opakovaném podávání CBD ve srovnání se skupinou s placebem.

Celkově jsou tato zjištění povzbudivá, ale potřebujeme více studií o potenciálních přínosech CBD na zdraví srdce.

6. Zrychluje vyléčení ze závislostí mimo jiné i zlepšením kvality spánku

Podle dostupných dat může být CBD užitečný pro zmírnění úzkosti a deprese u lidí, kteří jsou závislí na určitých drogách, včetně heroinu a kokainu.

Může za to i fakt, že kanabidiol může pomoci zlepšit spánek u lidí s určitými poruchami spánku, včetně těch souvisejících s odvykací kůrou.

Účinek kanabidiolů na spánek je ale kontroverzní. Na jednu stranu by se to s užíváním CBD nemělo přehánět, poněvadž byly popsány případy, kdy spánek naopak zhoršil.

Na stranu druhou je CBD slušnou alternativou, jak spánek opět obnovit a zlepšit si tak celkové zdraví, protože např. většina imunitních procesů probíhá v hluboké fázi REM spánku.

POZOR! Myslete také na výběr kmene konopí, až začnete uvažovat nad přípravou čajové směsi.

Můžete si vybrat rovnou bílý nebo černý čaj nebo hybrid. Zde jsou tři nejběžnější druhy konopí, se kterými se setkáte:

 1. Indica – je považován za uklidňující a uvolňující.
 2. Sativa – způsobí, že se lidé cítí vzrušení, šťastní a plní energie.
 3. Hybrid – kombinace indicy a sativy. Hybridy jsou směsi, které jsou často míchány přímo výrobcem nebo v lékárně.

Dr. Jordan Tishler, harvardský specialista na konopnou terapii, doporučuje kmen s méně než 20 % THC. Jakákoli vyšší dávka je kontraproduktivní.

Příliš mnoho THC způsobí, že se druhý den ráno budete cítit unavení a ospalí.

Tip: Různé kmeny mají také různá množství kanabinoidů, ale pokud jde o usínání, doktor Tushler doporučuje k navození spánku čaj z kmene indica.

CBD pro psy – I domácímu mazlíčkovi zlepší náladu a vyléčí zánět!

Novodobý trh je doslova přehlcen nejrůznějšími přípravky pro psy. Podle výrobců mají ulevovat od široké škály neduhů, od trávicích problémů po úzkost.

V záplavě všech doplňků je těžké se zorientovat. My vám s tím pomůžeme.

Existuje několik studií, které prokázaly, jak CBD olej funguje na psy. Je známo, že:

 1. Pomáhá snižovat příznaky spojené s úzkostí,
 2. Zlepšuje celkové chování a náladu psa,
 3. Pomáhá psům, kteří mají záchvatové poruchy,
 4. Zklidňuje nervy a přispívá relaxaci těla,
 5. Je to skvělý protizánětlivý prostředek, což je ideální pro psy, kteří potřebují přírodní lék proti bolesti,
 6. Zlepšuje stav pokožky.

Proč jsou kanabinoidy pro psy tak účinné?

Širokospektrální CBD oleje obsahují kromě extraktu z konopí také vitamíny, a jsou i dobrým zdrojem vápníku, železa, hořčíku, fosforu a zinku. Navíc obsahují většinu z 20 esenciálních aminokyselin.

CBD olej z konopí

Kynologové upozorňují: CBD olej je ideální, pokud váš mazlíček trpí separační úzkostí, projevuje hyperaktivitu nebo agresivní chování nebo nadměrně štěká a kouše předměty. Pomáhá také snižovat zánět, podporuje dobrý stav kloubů, kůže i srsti a může dokonce pomoci při zmírnění bolesti a gastrointestinálních problémů.

A to nejlepší teprve přijde! CBD olej pro psy můžete aplikovat několika různými způsoby:

 • Můžete ho přidat do psích pamlsků,
 • Můžete ho nakapat do misky přímo na jídlo,
 • Lze ho vložit přímo do psí tlamy nebo
 • Jej můžete použít jako dermatologický přípravek ke zklidnění suché pokožky.

Kanabinoidové přípravky obsahují navíc olej z konopných semínek, o kterém je známo, že posiluje imunitní systém štěněte a udržuje jeho kůži a srst báječně lesklou a zdravou.

Možné nežádoucí účinky kanabidiolů – Kontraindikace s dalšími léky a závratě!

Většina lidí nehlásí při užívání konopných přípravků žádné vedlejší účinky, protože jsou obecně tak dobře snášeny. To ale neznamená, že by byly úplně bez rizika.

To totiž nejsou a je dobré dopředu vědět, co vše by vám mohlo hrozit, abyste ve finále nebyli nepříjemně překvapení. S jakými nežádoucími účinky je užívání kanabidiolů spjato?

 • Interakce s jinými léky.
  • Nejčastěji kontraindikuje s antidepresivy, antipsychotiky, analgetiky (léky proti bolesti), antibiotiky, antivirotiky, statiny a chemoterapeutiky.
  • Poraďte se s lékařem, než začnete cannabis užívat, pokud dlouhodobě berete jiné léky.
 • Únava a ospalost.
  • CBD v kombinaci s THC vyvolává u senzitivních jedinců tzv. otupení mozku, které se projevuje zvětšenou únavou a ospalostí.
  • Doporučujeme nesedat za volant bezprostředně po užití kanabidiolů.
 • Nechutenství, případně i lehký úbytek váhy.
 • Závratě.
  • Extrémní reakce na léčbu konopím, která je popsána v méně než dvou případech z deseti.
  • Pokud pociťujete tendence omdlívat po užívání CBD, hned je vysaďte.
 • Průjem a zhoršené zažívání.
 • Nerovnováha ve výsledcích jaterních testů.
  • Platí zejména pro osoby užívající léky na epilepsii.
Štítky