Svět práce se mění rychleji a dramatičtěji než kdy dříve. Podle výzkumu Světového ekonomického fóra se 35 % dovedností potřebných k vykonávání profese během pěti let zcela změní.

Jak se máme připravit na budoucí pracovní pozice, když si nejsme jistí, jak budou vypadat?

Na získávání jakých dovedností nebo odborných znalostí by se měli studenti dnes soustředit, aby v budoucnu uspěli?

Mluvili jsme s pěti experty z komunity Fóra mladých globálních lídrů, abychom slyšeli i jejich názor.

 

„Společnosti budou chtít měkké dovednosti – musíme se soustředit na jejich výuku“

Esteban Bullrich, argentinský ministr školství

Dnešní dítě může očekávat, že během svého života sedmkrát změní pracovní pozici – přičemž pět z těchto pozic dosud neexistuje.

Abychom lépe pochopili dovednosti potřebné v těchto zaměstnáních budoucnosti, provedli jsme celostátní výzkum v téměř devíti stech společnostech.

Výsledky potvrdily, že měkké dovednosti jako týmová práce, ovládání digitálních technologií, chápání zákonů, zodpovědnost a odhodlání jsou pro budoucnost nejrelevantnější.

Jak můžeme děti naučit těmto dovednostem? V Argentině provádíme revoluci školních osnov, abychom zajistili, že výuka bude zaměřená na mezipředmětové vztahy.

A v Buenos Aires jsme zavedli inovativní předměty jako programování a podnikání.

Ale tato revoluce jde dál než za školní bránu. Například jsme vytvořili sousedské kluby pro mládež, kde se děti mohou těmto dovednostem učit i po škole.

Také zajišťujeme, že každé dítě dokončí dvousethodinový kurz profesionální praxe a umí všechny naučené dovednosti aplikovat v pracovním životě.

 

„Datová gramotnost a silná dávka empatie“

Belinda Parmar, výkonná ředitelka The Empathy Business

Data jsou hnací silou čtvrté industriální revoluce. Ale někdy, pokud vnímáme svět prostřednictvím modelů vycházejících z dat, je těžší vidět za čísly i lidskou stránku věci.

Technologie totiž mají potenciál narušit náš smysl pro empatii.

Pro korporace a instituce bude v následujících deseti letech velkou výzvou znovu vybudovat empatii, kterou jsme ztratili.

Společnosti budou hledat lídry, kteří ji budou budovat s nimi – lidi s triem technických, jazykových a matematických dovedností, kteří porozumí proudům informací, jež budou nadále na vzestupu.

Z toho důvodu bude potřeba nová „datová gramotnost“. Bude jí disponovat velmi málo lidí, a proto se stane jednou z nejdůležitějších dovedností budoucnosti.

 

„Dovednosti, které počítač nikdy nezvládne – a ti, co je skvěle učí“

Vikas Posta, výkonný ředitel Varkey Foundation

Čtvrtá průmyslová revoluce znamená, že během následujících čtyř let se třetina dovedností vyžadovaných dnešní ekonomikou změní kvůli automatizaci.

Je proto nemožné předpovědět, jaké „tvrdé dovednosti“ budou děti dnes sedící ve třídách potřebovat v práci, do které nastoupí za patnáct let.

Kdo by před dvaceti lety mohl tušit, že vznikne celé odvětví věnované optimalizace pro internetové vyhledavače?

Práce, kterou ani umělá inteligence nenahradí, bude ta se silným lidským prvkem. Zaměstnanci budou potřebovat empatii – schopnost přesvědčit a dobře vycházet s ostatními.

Budou potřebovat pozitivní přístup – schopnost znovu se něčemu naučit, vrátit se na vysokou a adaptovat se na nové situace, jelikož dovednosti zastarávají.

Uspět v tomto nejistém světě, kde se kariéra mění každých pár let, bude také vyžadovat schopnost přizpůsobit se.

Tyto „měkké“ dovednosti se těžko vyučují, a proto budou stejně jako matematika a přírodní vědy vyžadovat skvělé učitele.

 

„Dejte sbohem rutinnímu učení a zaměřte se na přenositelné dovednosti“

Biol Alabi, zakladatelka Grooming for Greatness

Svět práce se proměňuje, a jestli s ním chceme držet krok, musíme se soustředit na učení nových dovedností.

Jedna z nejdůležitějších dovedností budoucí pracovní síly bude kritické myšlení.

Vzhledem k tomu, kolik „ruchu“ je v této digitální době, každý musí být schopen filtrovat obrovské objemy dat, aby rozhodl, které informace jsou nejrelevantnější, a na jejich základě udělal rychlé rozhodnutí.

Schopnost přizpůsobení se bude další klíčová dovednost. Výzvy, kterým organizace čelí, jsou komplexnější než dříve, takže už nebude pro řešení zásadních problémů stačit se specializovat.

Místo toho bude potřeba vyvinout dovednosti, které nás budou navigovat a uklidňovat v nejasném světě. Schopnost aplikovat koncepty, myšlenky a techniky řešení problémů napříč různými sektory určí, zda člověk bude v budoucím zaměstnání prospívat.

Pokud se tohle všechno má stát, musí se změnit způsob, kterým se učíme. Dnešní škola se musí namísto pevného rozvrhu více soustředit na výuku vedení, flexibility a týmové práce.

 

„Podnikatelský duch – a umění ho využít“

Veronica Colondam, zakladatelka a výkonná ředitelka YCAB Foundation

Roky jsem pracovala s indonéskou chudinou, což jsou ti nejpodnikavější lidé, jaké můžete potkat – každý něco prodává. Samozřejmě, žene je k tomu spíše nutnost než volba – je to dovednost nutná k přežití.

Ale také si myslím, že tento podnikatelský duch může být klíčem k ukončení chudoby.

Viděla jsem to na vlastní oči: když mají přístup ke kapitálu a naučí se dovednosti potřebné k růstu svého byznysu (jako finanční gramotnost), jejich příjem se často zdvojnásobí nebo dokonce ztrojnásobí.

Věřím, že právě tohle jsou dovednosti, které budou brzy určující.

Nestačí být inovativní nebo spolupracovat, je také potřeba vědět, kdy a kterou dovednost použít v kontextu businessu.

Pokud můžeme zajistit, aby lidé jako ti, se kterými jsem pracovala v Indonésii, byli vybaveni těmito dovednostmi, pomůžeme jim vytvořit generaci inovátorů, kteří nejenže přežijí, ale budou skutečně přispívat k vylepšení situace na světě.

Budoucnost patří těmto inovativním a kreativním lidem.

 

Z anglického originálu The most important skills of tomorrow, according to five global leaders přeložila Lucie Lotková.
From english original The most important skills of tomorrow, according to five global leaders translated by Lucie Lotková.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář