Původní článek napsal James Clear.

Original English text written by James Clear.

V jednom ze svých prvních článků jsem zmínil koncept zvaný identity na základě návyků.

Základní myšlenkou je, že přesvědčení, která o sobě máte, můžou řídit vaše dlouhodobé chování. Možná, že jednou nebo dvakrát sama sebe můžete ošálit – půjdete do posilovny nebo se najíte zdravě. Avšak pokud nezměníte svou podkladovou identitu, je těžké se dlouhodobých změn držet .

 

Většina lidí začíná tím, že se zaměří na cíle zaměřené na výkon a vzhled – jako „Chci zhubnout 20 kilo.“ nebo „Chci napsat bestseller.“

Ale to jsou změny jen na povrchové úrovni.

Související: Jak si lepší návyky můžete vytvořit tychleji.

Základem změny chování a budování lepších návyků je vaše identita. Každá činnost, kterou vykonáváte, je poháněna oním základním přesvědčením, že to je možné. Takže pokud změníte svou identitu (typ člověka, kterým si myslíte, že jste), pak je jednodušší změnit své jednání.

To nás přivádí k zajímavé otázce.

Jak si vybudovat takovou identitu, která je v souladu s vašimi cíli? Jak můžete skutečně změnit svá přesvědčení, aby bylo snazší držet se správných návyků dlouhodobě?

 

Jak změnit své přesvědčení

Vím o jediném způsobu, jenž přeměňuje přesvědčení, která člověk o sobě chová, a pomáhá mu vytvořit si silnější identitu. Znamená to odevzdat hlas této identitě mnoha drobnými činnostmi.

Přemýšlejte o tom tímto způsobem…

Řekněme, že se chcete stát  tím typem člověka, který nikdy nevynechá cvičení. (Kdybyste si tohle o sobě mysleli, o kolik snazší by bylo se dostat do formy?) Pokaždé, když se rozhodnete zacvičit si – i když je to jen pět minut – jste ve své mysli hlasovali pro tuto novou identitu. Každá činnost je hlasem pro typ osoby, kterou se toužíte stát.

To je důvod, proč jsem zastáncem, aby člověk začínal s neuvěřitelně drobnými činnostmi (i drobné hlasy se stále počítají!) a postupně budoval jejich celkovou konzistenci. Používejte dvouminutové pravidlo, abyste mohli začít. Postupujte podle Seinfeldovy strategie k udržení důslednosti. Každá činnost se stane malým hlasem, který vaší mysli říká: „Hej, myslím si o sobě tohle.“ A v určitém bodě tomu věřit skutečně budete.

Související: Zapomeňte na stanovení cílů. Zaměřte se na místo toho na tohle.

Samozřejmě, že to funguje i na opačnou stranu stejně. Pokaždé, když se rozhodnete provést zlozvyk, je to hlas pro daný typ identity.

Ale je tu ještě zajímavá část …

Jak jsem se zmínil v tomto článku, výzkum ukazuje, že provedení chyby nebo občasné vynechání zvyku nemá na dlouhodobý úspěch žádný měřitelný dopad. Nezáleží, jestli jste darovali několik hlasů špatnému chování nebo neproduktivnímu zvyku. V každých volbách se vyskytnou hlasy pro obě strany.

Vaším cílem není být dokonalý. Vaším cílem je jednoduše většinu času vyhrát. A jestli budete hlasovat dostatkem hlasů pro tu pravou identitu, správné chování nakonec zvítězí.

 

Co se z toho můžeme naučit?

Pokaždé, když se účastníme rituálu, když něco opakujeme, vyjadřujeme tím svá přesvědčení. A to buď slovně, nebo víc niterně. -Tony Schwartz

Myslím, že o návycích založených na identitě je užitečné přemýšlet z několika důvodů.

Za prvé, návyky založené na identitě se spíše než na vaše cíle zaměřují na vás jako osobu. Je překvapivě snadné dosáhnout nějakého cíle, ale stále nebýt spokojený s tím, kdo jste jako osoba. Společnost nás tlačí k tomu, abychom byli posedlí výsledky: Jaké jsou vaše cíle? Jak moc jste zaneprázdnění? Jak úspěšným jste se stali?

A i když na úspěchu či zlepšení není nic špatného, je také velmi snadné zapomenout ptát se sama sebe na mnohem důležitější otázky: Kdo jsem? Co si o sobě myslím? Jaká chci, aby byla má identita?

Související: Jak vaše pracoviště může vaše zaměstnance inspirovat k dobrým návykům.

Návyky založené na identitě jsou jedním ze způsobů, jak spojit vaše hodnoty a přesvědčení s výsledky, kterých chcete dosáhnout ve svém životě. (Mým dalším pokusem byla Zpráva o integritě z roku 2014.)

Za druhé, myšlenka „hlasování pro vaši identitu“, ukazuje, jak vaše každodenní činnosti přispívají k dlouhodobému časovému horizontu. Vaše činnosti řídí vaše přesvědčení a každá činnost, kterou vykonáte, je hlasováním pro ten typ člověka, o němž si myslíte, že jím jste. Jaké názory prostřednictvím svých činů vyjadřujete?

Za třetí, tento rámec pomáhá odstranit filozofii „všechno, nebo nic“, která může náš pokrok tak rychle zvrátit. Z nějakého důvodu si často myslíme, že pokud se nám nepodaří držet se svého plánu přesně krok za krokem, pak jsme to totálně zkazili. Pravda je, že to tak vůbec nefunguje. Jestliže někdy uděláte chybu, vzpomeňte si, že je to jen jeden hlas. Uvědomujte si, pro co hlasujete a pokoušejte se vyhrát většinu. Každá činnost je hlasem pro vaši osobnost.

Jak už jsem řekl mnohokrát – nemám všechny odpovědi. Prostě se jen učím za pochodu. Pokud víte o dalších způsobech, jak změnit své přesvědčení a vybudovat si novou identitu, neváhejte se o to podělit.

Související: 3 knihy, které vám pomohou vybudovat lepší návyky, být kreativnější a myslet jako vůdce.

James Clear sídlí v Severní Karolíně a píše články na JamesClear.com, kde propojuje vědu o chování, sdílení nápadů pro zvládnutí návyků, zlepšení zdraví a zvýšení tvořivosti.

Z anglického originálu How to Change Your Beliefs and Stick to Your Goals for Good přeložila Veronika Portešová.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(
VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář