Jak se Elon Musk učí rychleji a lépe, než všichni ostatní

Jak je vůbec možné, že Elon Musk dokázal vybudovat čtyři multimiliardové společnosti ve čtyřech rozdílných oborech (software, energie, transport, vesmír)? A to je mu teprve 45!

Elon_Musk_2015

Někteří vysvětlují Elonův úspěch jeho heroickou pracovní morálkou (běžně pracuje 85 hodin týdně), jeho schopností vytvářet realitu měnící vize budoucnosti a jeho neuvěřitelnou odolností.

To mi však nepřipadalo jako uspokojující vysvětlení, neboť mnoho lidí disponuje těmito vlastnostmi. Zajímalo mě, co dělá Musk jinak.

Četl jsem stále více článků a knih, sledoval různá videa, a postupně jsem si všiml, že obrovský kus skládanky chybí.

Ve společnosti převládá názor, že pro dosažení úspěchu v určité oblasti se člověk musí soustředit pouze na ni. Musk toto pravidlo porušuje.

Jeho expertíza sahá od raketového výzkumu, přes inženýrství, fyziku a umělou inteligenci až k solární energii a energetice.

předchozím článku jsem nazval lidi jako je Elon Musk „všestrannými experty“ (pojem byl poprvé použit Oritem Gadieshem, předsedou Bain & Company).

Všestranní experti studují mnoho různých oborů. Rozumí hlubším principům, které tyto obory spojují, a potom tyto principy aplikují na svou hlavní specializaci.

Na základě průzkumu Muskova života a akademické literatury týkající se učení a expertízy jsem přesvědčen, že pro zvýšení svých šancí na úspěch bychom se VŠICHNI měli učit napříč více obory.

 

Mýtus o všeumělech

Pokud se rádi učíte různé věci z různých oblastí, pravděpodobně jste již slyšeli některé z následujících rad:
„Dospěj. Soustřeď se jen na jeden obor.“
„Všeuměl – umí od všeho trochu, pořádně nic.“

Pokud se zabýváte více oblastmi, automaticky se předpokládá, že je budete znát jen povrchně.

Úspěch všestranných expertů však dokazuje, že to není pravda. Učení se napříč oblastmi poskytuje informační výhodu (a tím i inovační výhodu), jelikož většina lidí se soustředí pouze na jednu oblast.

Tak například, pokud se pohybujete v technologickém průmyslu a všichni kolem vás čtou pouze technologické publikace, ale vy se navíc vyznáte v biologii, dokážete přijít se zcela originálními nápady.

A naopak. Pohybujete-li se v oblasti biologie, ale zároveň rozumíte umělé inteligenci, máte informační výhodu nad všemi ostatními, kteří se zaměřují pouze na biologii.

 

Málo lidí se zajímá o jiné oblasti, než je ta jejich

S každou novou zkoumanou oblastí, která je ostatním neznámá, získáváme výhodu, díky níž můžeme vytvářet propojení, která jiní nemohou. A to je výhoda všestranných expertů.

Tento pohled na věc potvrzuje jedna fascinující studie. Bylo v ní zkoumáno, jak se 59 operních skladatelů dvacátého století naučilo své řemeslo. Jako protiklad předpokladu, že úspěch těch nejlepších může být vysvětlen jedině specializací, prokázal vědec Dean Simonton přesný opak: „Skladby těch nejúspěšnějších operních skladatelů měly sklon reprezentovat mix stylů… skladatelé se dokázali vyhnout až přílišné expertíze tím, že ve skladbách používali více stylů“, což ve svém článku v Scientific American shrnuje vědec z UPENN Scott Barry Kaufman.

 

Muskova superschopnost: „přenos poznatků“

Podle Muskova bratra, Kimbala Muska, četl Elon již od raného věku denně dvě knihy z různých oblastí.

8314929977_28fd740070_b

Zpočátku zahrnoval Muskův repertoár sci-fi, filozofii, náboženství, programování a životopisy vědců, inženýrů a podnikatelů. Jak stárl, přidala se fyzika, inženýrství, produktový design, byznys, technologie a energetika.

Jeho žízeň po vědomostech mu umožnila nahlédnout do rozličných oblastí, o kterých se ve škole nikdy neučil.

Elon Musk je také velmi dobrý ve značně specifickém stylu učení, který mnozí ani neznají, jedná se o přenos poznatků.

Přenosem poznatků se myslí aplikování naučené věci v jednom kontextu i jinde.

Může to znamenat použití jádra věci naučené ve škole, nebo přečtené v knize, a jeho následná aplikace v „reálném světě.“ Taky to může znamenat, že vezmete, co jste se naučili v jednom odvětví, a aplikujete to na jiné.

Přesně v tomto Musk exceluje. Několik rozhovorů s ním ukazuje jedinečný dvoufázový proces podporující přenos poznatků, který používá.

 

Nejdřív rozloží znalost na základní principy

Musk v Reddit AMA popisuje tento proces:
Je důležité se na znalost dívat jako na druh sémantického stromu – než se dostanete k listům, ujistěte se, že rozumíte základním principům jako jsou kmen a velké větve, protože listí potřebuje na něčem držet.

Jeden výzkum svědčí o tom, že převádění poznatků na hlubší abstraktní principy napomáhá přenosu učení. Dokazuje taky, že technika nazvaná „porovnávání případů“ je obzvláště nápomocná při hledání základních principů.

Funguje to takto: Řekněme, že chceme rozebrat písmeno „A“ a porozumět jeho hlubším principům, tj. tomu, co ho dělá písmenem A. Dále předpokládejme, že existují dva přístupy, které na to můžeme použít.

Přístup 1: Podívejte se na kontrastní případy

1

 

Přístup 2: Podívejte se na stejné případy

2

Který přístup by podle vás fungoval lépe?

Přístup 1. Každé A v tomto přístupu poskytuje detailnější porozumění tomu, co zůstává stejné a co se mezi každým A liší. Žádné A v přístupu 2 takové porozumění neposkytuje.

Pokud se při učení něčeho nového budeme dívat na různé případy, začneme tak nějak tušit, co je podstatné, a dokonce si vytvoříme své vlastní jedinečné kombinace.

Co to znamená pro náš každodenní život? Pokud se pouštíme do něčeho nového, neměli bychom se omezovat pouze na jeden přístup, nebo na ten nejlepší postup. Měli bychom vyzkoušet více různých postupů, rozebrat je a potom porovnat. To nám pomůže odhalit základní principy.

nature-sky-sunset-man

Dále rozloží základní principy nových odvětví

Druhý krok Muskova přenosu poznatků zahrnuje rozložení základních principů, které se naučil v umělé inteligenci, technologii, fyzice a inženýrství do samostatných odvětví:

  • V oblasti vesmíru k vytvoření SpaceX.
  • V automobilovém průmyslu k vytvoření Tesly s funkcí automatického řízení.
  • V oblasti vlaků k vylepšení konceptu Hyperloop.
  • V letectví k vylepšení konceptu elektrických letounů, které vzlétají a přistávají vertikálně.
  • V technologii k vylepšení konceptu nervové síťky, která propojuje naše mozky.
  • V technologii k vybudování PayPal.
  • V technologii ke spoluzaložení OpenAI, neziskové organizace, která limituje pravděpodobnost negativní budoucnosti umělé inteligence.

Keith Holyoak, profesor psychologie na UCLA a jeden z předních světových analogických myslitelů, doporučuje lidem položit si dvě otázky, které jim pomůžou zdokonalit jejich dovednosti:

Co mi to připomíná? Proč mi to něco připomíná?

Díky neustálému sledování objektů ve svém okolí, načteným materiálům a odpovědím na zmíněné dvě otázky si vybudujete v mozku svaly, které vám pomohou vytvořit propojení i přes tradiční bariéry.

 

Co si odnést: Nejde o kouzla. Jen o správný učební proces.

Teď už možná začínáme chápat, jak se Musk stal špičkovým všestranným expertem.

  • Mnoho let strávil čtením (četl až 60x více, než běžný čtenář).
  • Četl knihy z různých oblastí.
  • Naučené poznatky neustále rozkládal na základní principy a aplikoval novými způsoby

Jádrem Muskova příběhu je skutečnost, že bychom neměli podléhat dojmu, že specializace je ta nejlepší, nebo dokonce jediná cesta ke kariérnímu úspěchu a vlivu.

Legendární všestranný expert Buckminster Fuller shrnuje změnu v myšlení, nad kterou bychom se měli všichni pozastavit.

Zmínil ji sice již před desítkami let, ale dnes je pořád stejně relevantní, jako tehdy:

Jsme v době, která nám předkládá specializaci jako něco logického, přirozeného a žádoucího. Mezitím bylo lidstvo zbaveno komplexního chápání. Specializace může za pocity izolace, marnosti a zmatku v jednotlivcích. Důsledkem je také fakt, že jednotlivec přenechal zodpovědnost za myšlení a sociální interakce ostatním. Specializace plodí předsudky, které se v konečném důsledku shromažďují jako mezinárodní a ideologické neshody, což vede k válce.

Pokud tomu budeme věnovat čas a naučíme se používat základní principy napříč obory a vždycky je vztáhneme zpět na svůj život a svět, přenos mezi obory bude mnohem jednodušší a rychlejší.

S tím, jak si budujeme rezervoár „prvotních principů“ a asociujeme je s různými obory, získáme najednou superschopnost – ponořit se do nového oboru, kterým jsme se nikdy dříve nezabývali, a rychle se učit.174718774_4e13ff6926_z

Pochopení Muskových učících superschopností nám pomáhá nahlédnout do tajů toho, jak mohl vstoupit do odvětví, které existuje již přes 100 let, a změnit celý princip jeho fungování.
Elon Musk je jen jeden, ale jeho schopnosti nejsou nadpřirozené.

Pokud se chcete o Elonu Muskovi dozvědět víc, podívejte se třeba na jeho TED Talk.

 

Z anglického originálu How Elon Musk Learns Faster And Better Than Everyone Else přeložila Johana Kapošváryová.
The original article How Elon Musk Learns Faster And Better Than Everyone Else translated by Johana Kapošváryová. 

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář