Všichni chceme být v něčem lepší. Koneckonců, abychom v práci pokračovali kupředu, potřebujeme se zlepšovat. Ale i když už člověk jednou ví, v čem se chce zlepšovat (ať už se jedná o mluvení na veřejnosti, používání sociálních médií nebo analyzování dat), jak začít?

Samozřejmě, že se učební techniky budou lišit podle hledané schopnosti a vaší osobnosti, ale existuje pár obecných zásad, které můžete následovat.

Co říkají odborníci

Ovládnutí nových schopností není v dnešním světě byznysu něco, co by si člověk mohl nebo nemusel vybrat.

„Jedním z klíčů k úspěchu v rychle se měnícím a kompetitivním světě je schopnost učit se novým schopnostem. Nestačí být chytrý. Musíte se neustále snažit byt chytřejší,“ říká Heidi Grant Halvorsonová, psycholožka zaměřená na motivaci a autorka HBR publikace Devět věcí, které úspěšní lidé dělají odlišně.

Joseph Weintraub, profesor managementu, organizačního chování (organizational behaviour) na Babson College a spoluautor knihy Kouč manažer: Rozvíjení top talentu v byznysu (The Coaching Manager: Developing Top Talent in Business – pozn. překl.), souhlasí: „Potřebujeme neustále hledat příležitosti, při nichž bychom se museli namáhat takovým způsobem, který se na první pohled nezdá úplně pohodlný. Kontinuální zlepšování je k pokroku vpřed nezbytné.“

 

Tady jsou některé následováníhodné principy ohledně sebezlepšování:

Zkontrolujte svou připravenost

Až budete pracovat na své nové schopnosti či kompetenci, musíte se sami sebe zeptat na dvě věci. Za prvé, je váš cíl dosažitelný? „Existují jisté hranice toho, co se můžete naučit,“ vysvětluje Weintraub. „Například chcete být mozkový chirurg, ale chybí vám potřebná koordinace očí a rukou.“

Za druhé, kolik času a energie chcete projektu věnovat? „Není to jako jít do lékárny a dostat předepsaný lék,“ říká Weintraub. Sebezdokonalování je těžká práce.

Halvorsonová souhlasí: „Mnoho lidí implicitně věří, že pokud na něčem musíte těžce pracovat, znamená to, že vám k tomu chybí schopnost. To je nesmysl.“ Namísto toho uznejte, že učení se nové schopnosti vyžaduje ohromný závazek. Do té doby, než bude váš cíl dosažitelný a vy budete připraveni tvrdě pracovat, se moc daleko nedostanete.

 

Ujistěte se, že je to potřeba

Weintraub navrhuje, abyste žádanou schopnost učinili důležitou pro svou kariéru, organizaci nebo obojí. Můžete být uchváceni vzděláváním se jak mluvit před velkým publikem, ale váží si toho i váš manažer?

Jestliže onu novou schopnost naprosto nutně ke své práci nepotřebujete, je nepravděpodobné, že byste od svého manažera dostali peníze na trénink nebo podporu. Získávání nové schopnosti je investice a její návratnost musíte znát předem.

 

Zjistěte, jak se nejlépe učíte

Někteří se nejlépe učí prohlížením grafů nebo čtením. Jiní se raději dívají na názorné ukázky nebo poslouchají, jak někdo věci vysvětluje. Ostatní potřebují zkušenost získat na vlastní kůži.

Halvorsonová říká, že člověk může najít svůj učební styl pohledem do minulosti.

„Pouvažujte o nějakých svých minulých zkušenostech s učením a vytvořte si seznam dobrých a špatných,“ říká. „Co měly ty dobré a účinné společného? A co ty špatné? Rozpoznání společných uzlů vám pomůže určit učební prostředí, které vám bude pasovat nejlépe.“

 

Získejte tu správnou pomoc

Vyvolání podpory od ostatních může učení ohromně napomoci. Najděte někoho, komu můžete věřit a kdo ovládl schopnost, které se snažíte dosáhnout.

A dívejte se nejenom na manažera, který vás má hodnotit. Weintraub navrhuje, abyste se sami sebe zeptali: „Kdo kromě šéfa by si v mé organizaci mohl všimnout změn a dát mi upřímnou zpětnou vazbu?“

Pak za tou osobou zajděte a řeknete jí něco jako: „Přirozeně umíte [danou schopnost], což je něco, v čem já sám nijak zvlášť nevynikám. Opravdu na tom pracuji a rád bych s vámi strávil nějaký čas, učil se a získal od vás nějakou zpětnou vazbu.“

Jestli nemůžete najít žádného mentora uvnitř vaší firmy, dívejte se po lidech z oboru nebo sítě kontaktů.

„Nakonec přece hledáte toho nejlepšího učitele. Jestli je někdo ve vaší organizaci, kdo by byl ochotný a schopný vám zpětnou vazbu poskytnout, pak je to skvělé. Pokud ne, hledejte pomoc jinde,“ říká Halvorsonová.

 

Začnete pomalu

Sebezdokonalování může být přehlcující. „Nemůžete se pustit do všeho. Pokud to uděláte, nikdy toho nedosáhnete,“ říká Weintraub.

Místo toho si najednou vyberte jednu nebo dvě schopnosti, a rozdělte je na zvládnutelné cíle.

Například pokud se snažíte stát se průbojnější, můžete se zaměřit na častější mluvení nahlas na podnikových mítincích. Třeba tak, že se přimějete k mluvení v prvních pěti minutách.

48956632_5544a87d12Photo Credit: beggs via Compfight cc

 

Přemýšlejte o své cestě

Abyste se přesunuli od experimentování k mistrovství, potřebujete přemýšlet o tom, co se učíte. Nová schopnost se jinak neudrží.

Oba, jak Halvorsonová, tak Weintraub doporučují mluvit s ostatními. „Své cíle vždy sdílejte s těmi, kteří vám po cestě mohou poskytnout informační nebo emoční podporu,“ říká Halvorsonová. „I když daná osoba nemá odpověď, stejně vám může pomoct a udržet upřímné v pohledu na to, jak moc se zlepšujete,“ říká Weintraub.

Mluvit o svém pokroku pomáhá získat hodnotnou zpětnou vazbu, udržovat odpovědnost a upevňovat změnu.

 

Dejte si výzvu a naučte to ostatní

Jedna z nejrychlejších cest, jak se cokoli naučit a procvičovat to, je učit ostatní, jak se to dělá. Takže to, co se učíte, sdílejte se svým týmem, manažerem a spolupracovníky.

Můžete sami sebe přinutit, abyste to udělali tak, že si do svého kalendáře dáte konkrétní termín, kdy někoho vyškolíte, nebo budete souhlasit s vedením formální tréninkové události s datem za několik měsíců. S takovými cíli vaše učení bude více zaměřené a praktické.

 

Buďte trpěliví

„K nové schopnosti příliš často přistupujeme s postojem, že bychom ji měli chytit hned při startu,“ říká Halvorsonová. Ve skutečnosti všechno trvá mnohem delší dobu.

„Nestane se to přes noc. Obvykle trvá šest a více měsíců, než se nová schopnost rozvine,“ říká Weintraub. A ještě delší dobu může trvat, než si jí ostatní všimnou a ocení ji.

„Lidé okolo vás obvykle zachytí 10 % z každých 100 % změny, kterou učiníte,“ říká.

 

Zásady k zapamatování

Dělejte

  • Vyberte si schopnost, která je hodnotná pro vaši organizaci a manažera.
  • Rozdělte schopnosti do malých zvládnutelných úkolů.
  • Přemýšlejte o tom, co jste se naučili a co ještě chcete vykonat.

Nedělejte

  • Snažit se učit ve vakuu – požádejte ostatní o vedení a zpětnou vazbu.
  • Spoléhat se pouze na radu svého šéfa – měli byste chtít zapojit někoho, kdo není zodpovědný za vaše hodnocení.
  • Předpokládat, že se vše stane přes noc – rozvinout novou schopnost obvykle trvá šest měsíců.

 

Případová studie č. 1

Když Jaime Petkanics po škole začala pracovat v první práci, byla jen základní uživatelka Excelu.

Protože v JP Morgan pracovala jako náborářka, analyzování dat nebylo jednou z požadovaných vlastností.

Nicméně po několika měsících byla požádána, aby v Excelu vytvořila datový model, který by zaznamenával a podával zprávy o míře úspěšnosti náborářských snah. „Byla jsem úplně mimo svůj živel,“ přiznává.

„Excel není jedna ze základních částí práce náboráře. Zaměřovala jsem se na najímání lidí. To byla práce, za kterou jsem byla posuzována.“

Ale analýza ji zajímala (právě to byl důvod, proč si vybrala recruiting v investiční bance) a chtěla se jako nově příchozí osvědčit.

Začala tím, že se sama snažila naučit, co nejvíc bylo možné. Našla tutoriály na Googlu a sledovala instrukční videa na YouTube. Ale stejně zápasila.

„Když jsem se zasekla, šla jsem se zeptat bankéřů. Vytvářejí modely každý den, takže jsem využila konexí a našla lidi s těmi správnými schopnostmi,“ říká.

V průběhu dvou týdnů Jaime model vytvořila. „Napoprvé se mi nepodařil dokonale. Měla jsem chyby ve vzorcích a lidé v něm našli nesrovnalosti,“ říká.

Avšak pokračovala, zdokonalila ho, a protože byl úspěšný, lidé ji žádali, aby na sebe vzala podobné projekty. „Jakmile lidé jednou zjistili, že jsem schopná dát data rychle dohromady a vytáhnout z nich něco smysluplného, začala jsem dostávat hodně žádostí.“

Přiznává, že přístup pokusu a omylu nebyl úplně nejúčinnější cesta, jak se naučit pracovat s Excelem, ale vzhledem k bezprostřednosti potřeby to bylo nutné.

V době, když po skoro třech letech práci opouštěla, Excel a analýza dat patřily mezi přednosti, které jí pomohly zakotvit v následující pozici.

 

Případová studie č. 2

Safia Syed, regionální finanční kontrolorka v jedné celosvětové outsourcingové firmě, zaznamenala, že kdykoli navrhla nějaké zlepšení finančního nebo IT sytému, její kolegové kladli odpor.

Její nápady prošly mnoha koly posudků a byly intenzivně diskutovány. Rozhodla se, že musí změnit styl komunikace, který jí kladl překážky. „Párkrát jsem dostala zpětnou vazbu, že jsem příliš neústupná,“ říká.

Safia začala číst knihy o tom, jak účinně ovlivňovat lidi, a připojila se k Toastmasters, jedné neziskové vzdělávací organizaci.

Skrze tento program se naučila, jak se spojit s investory a představovat své nápady mnohem přitažlivějším způsobem.

Shodou okolností ve stejnou dobu začal ředitel Safiiny firmy dělat rozhovory s klíčovými zaměstnanci, aby pochopil, co se jim líbí či nelíbí na jejich pozicích. Tohle Safii dalo jedinečnou příležitost.

Vysvětlila mu své přání vidět u svých nápadů větší dopad a šéf jí poradil, aby se méně soustředila na to proč je něco nutné změnit a více na to, jak by se to mohlo stát, včetně toho, co by mohla udělat, aby se ujistila, že se tak stalo.

Safia si uvědomila, že předpokládala, že její kolegové věděli, o jaké problémy se jednalo a jak je napravit. Zdůrazňovala, co by se mělo udělat, a končila.

Vyzbrojena novým pochopením mohla vyzkoušet odlišný přístup: zmapovala proces a ukázala na kořeny příčin. To jejím posluchačům pomohlo pochopit, kde by mohli udělat změny a jak přesně by mohla pomoci.

Safia si všimla velké změny v reakci kolegů na její návrhy: jsou najednou více otevření je vyslechnout a ochotní s ní pracovat na jejich zavedení.

Napsala Amy Gallo. Z anglického originálu How to Master a New Skill. Poprvé vyšlo v HBR.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář