Po 8 letech od založení a zahájení provozu dnes mění web Mimo školu majitele. Od Františka Daleckého web přechází pod společnost Eqea s.r.o.

Těšit se můžete na nové zdroje i články. Zaměření na celoživotní vzdělávání zůstane, stejně jako ambice být centrálním českým uzlem pro moderní samouky.

Děkujeme vám za přízeň a přejeme novému týmu hodně zdaru v dalším rozvoji Mimo školu.