Potkává nás to všechny. Někdy nastanou situace, kdy nejsme schopni se správně rozhodnout. Někteří z nás jako by měli na špatná rozhodnutí černého Petra. Jiní se naopak téměř vždy dokáží rozhodnout pro správnou variantu, a právě ti jsou schopni dříve dosáhnout lepších výsledků.

V čem to spočívá? Tihle lidé totiž při rozhodování nechávají stranou své emoce, touhy i pochyby. Nenechají se rozhodit důležitostí či obtížností úkolu, snaží se přemýšlet analyticky a racionálně, aby daný problém vyřešili. Ale vy, kteří analytické schopnosti nemáte, nevěšte hlavu!

Dle bývalého veterána Richarda J.Heura Jr. je možné se analytické schopnosti naučit stejně hravě jako například řídit auto. Bohužel, nestačí se naučit jen definice z knížek, ani vás nezachrání poslouchání přednášek od rána do večera. Nikdo vám nedá dokonalý recept, ale může vás navést správným směrem, a pak stačí poznané dovednosti pravidelně aplikovat v běžném životě.

Co všechno si pod analytickými schopnostmi lze představit? Vizualizace, schopnost shromažďovat a zpracovávat informace a kritické myšlení.

Vizualizace

Vizualizace úzce souvisí s kreativitou. Díky ní může člověk předpokládat výsledek plánované akce. Zahrnuje analýzu dat – často prostřednictvím grafů, tabulek a seznamů.

Kritické myšlení

Schopnost kriticky myslet se dá poznat podle toho, jak se člověk rozhoduje. Jak hodnotí informace, rozhoduje se o tom, co je důležité, a činí rozhodnutí, aniž by byl ovlivněn emocemi. Člověk, který myslí kriticky, zpochybňuje různá tvrzení a hledá skuliny navržených řešení.

Výpočty

Ať se vám to líbí nebo ne, abyste zlepšili své analytické dovednosti, musíte ovládat čísla. To zahrnuje například také analyzování nákladů, tvorbu rozpočtů a odhadů. Tyto dovednosti se hodí zejména při zvažování rizik a přínosů strategie.

Řešení problémů

Analytické dovednosti využijete nejen pro porozumění problému ale také k vymyšlení nejlepšího řešení. Souvisí to s tím, jak si dokážete určovat cíle a prioritizovat.

Resource management

Vytížení manažeři s nabitým programem musí mít zvládnutý time management, neboť čas je jedním z nejdůležitějších zdrojů na světě. Lídři musí naopak zvládat péči o zdroje, ať už jde o ty lidské nebo finanční.

Tato definice analytických dovedností se však může lišit v závislosti na specifické situaci. Když například najímáte web developera, zaměříte se na to, jestli je schopen rozpoznat potřeby online uživatelů, porozumět webové analytice a identifikovat vizuál, který ladí se značkou společnosti. Veškeré dovednosti, o kterých jsme se doposud bavili, by ale měly být aplikovatelné ve většině situací.

thought-2123970_1280

Budujte své analytické schopnosti, pomůžou vám v růstu

Není pochyb, že správná rozhodnutí vedou k pozitivním výsledkům. Nezáleží na tom, jestli vedete byznys, nebo se jen chcete v zaměstnání posunout o level výš. Trénováním svých analytických schopností můžete rozvíjet svou osobnost a zároveň se vyhnout rozhodnutím, kterých byste později mohli litovat.

Chcete například rozjet nový startup, ale nevíte, v které oblasti trhu. Pokud milujete techniku, budete chtít prorazit s nějakým novým zařízením. A pokud milujete, co děláte, úspěch přijde sám, nebo ne?

Jestliže máte skvělé analytické schopnosti, dokážete se na své plány dívat z úplně jiného pohledu. Jak může tenhle projekt dopadnout? Potřebuje vůbec místní trh nová zařízení? Jaký rozpočet musím mít, abych začal? A kolik produktů mám prodat, abych měl zisk? V závislosti na tomto pozorování můžete sami zhodnotit svůj podnikatelský záměr, aniž byste do toho vložili emoce.

6 způsobů ke zdokonalení analytických dovedností

Existuje několik způsobů, jak rozvinout analytické schopnosti. Psychologové se shodli, že k formování kritického myšlení pomáhá čtení fantasy knížek. Výzkum rovněž ukázal, že tradiční vzdělání má pozitivní vliv na IQ člověka a jeho analytické dovednosti.

V dospělosti už takové způsoby zlepšování dovedností bohužel nefungují. Proto si musíme najít vlastní cestu a být proaktivní. Tady je pár návrhů, jak na to.

Vymýšlejte nápady

Vymýšlení byznysu, ať už jej hodláte nebo nehodláte založit, představuje mnoho výzev. Abyste vytvořili funkční byznys plán, je zapotřebí hodně analyzovat, počítat a řešit problémy. V dnešním digitálním světě si můžete jednotlivé kroky zorganizovat pomocí nástrojů jako Microsoft OneNote či Evernote. Ty vám umožní dělat hlubší analýzy, mít pořádek ve výsledcích hledání, a soustředit se na překážky a jejich překonání.

Využijte různé dostupné analytické nástroje

Existuje řada dalších analytických nástrojů, které vám usnadní práci. Například pomocí aplikace Mint můžete sledovat své výdaje a rozpočet pomocí vizuálních nástrojů. K prioritizování cílů poslouží aplikace Trello nebo Wunderlist.

Vytvořte si vlastní knihovnu

Díky internetu máte dnes přístup k obrovskému množství zdrojů, které můžete využít k samostudiu, zlepšení vaší slovní zásoby či trénování vašich dovedností. (Pozn. redakce: ty nejlepší zdroje najdete v našem katalogu). Sociální sítě jako SlideShare nebo YouTube obsahují mnoho návodů téměř na všechno. Můžete si také stáhnout Instagram videa nebo GIFy z online účtů NASA Goddar nebo American Mathematical Society. Pokud upřednostňujete konkrétnější technické schopnosti, začněte na platformách Coursera, edX a Alison.

Zapojte se do online debat

Na internetu máte mnoho prostoru projevit svůj názor, sdílet zkušenosti nebo vést diskusi s lidmi, kteří smýšlejí stejně jako vy. Na Reddit například najdete různé rubriky na všechna témata, která si dovedete představit, od technologie až po podnikání. Pro strukturované debaty můžete zabrousit na web Debate.org.

Vyhledávejte mentální stimulaci

Abyste byli bystřejší, zvykněte si na vykonávání aktivit, které stimulují váš mozek. Jde například o hraní šach, skládání puzzlí a nebo používání aplikací sloužících k procvičení mysli. Skvělým zdrojem je zde Lumosity, obsahuje kvanta kognitivních her vytvořených týmy vědců a tvůrců her.

Veďte si deník

Koneckonců nejlepším řešením je vést si deník, abyste si shrnuli, co se za daný den událo, a jaká rozhodnutí jste učinili. Tím, že si napíšete, co jste se naučili, si lépe zapamatujete novou zkušenost. Pomůže vám to zhodnotit, jak jste se rozhodovali a jestli ta rozhodnutí byla správná nebo ne, popřípadě co můžete v budoucnu udělat lépe.

Pro nás dospělé je zvládání nesčetných výzev na denním pořádku. V práci, škole, podnikání, vztazích, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Díky analytickému myšlení však můžete všecny tyto překážky překonat a přiblížit se svým cílům.

Původní článek  This Skill Is Not Taught in School, But It Hugely Affects Our Success in Life“   od Vikase Agrawala publikovaný na Lifehack.org
Original English article This Skill Is Not Taught in School, But It Hugely Affects Our Success in Life“ by Vikas Agrawal was published at Lifehack.org

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář