Ačkoliv už uplynula více než dvě tisíciletí od dob, kdy největší římští filosofové a spisovatelé napsali svá díla, tyto neuvěřitelné texty přežívají dodnes.

Mohou však díla z dob antiky obsahovat něco relevantního pro moderní život?

Ukazuje se, že ano. Obsahují některá z největších mouder v historii lidstva.

Eseje velikánů jako Marcus Aurelius, Seneca a Epictetus jsou postaveny na filozofii známé jako stoicismus.

Stoicismus byl svého času nejvýznamnějším filozofickým proudem, jímž se ve snaze žít lepší život řídili bohatí i chudí, mocní i trpící.

Kde tedy začít? Co nás mohou stoikové naučit? Tady je 37 mouder z knihy The Daily Stoic – která ti mohou pomoci stát se odolnějším, moudřejším, šťastnějším a lepším člověkem.

 1. Snaž se změnit jen to, co můžeš a zbytek neřeš.

Ve filosofii stoiků platí za jednu z nejdůležitějších praktik umění rozlišit mezi tím, co můžeme změnit a co ne. Musíme umět rozlišit na co máme vliv a na co ne.

Jak napsal Epictetus: „Hlavním úkolem v životě člověka je rozlišit záležitosti na ty, které jsou zcela mimo jeho kontrolu a na ty, které opravdu ovlivnit může.“

 

 1. Začni žít ještě dnes

Jeden ze Senecových nejslavnějších výroků praví: „Každý z nás se bojí umírání. Ale pověz mi, jak se život který žiješ, liší od smrti?” Spolu s naším strachem ze smrti vyvstává otázka: Co vlastně se smrtí ztratíme? O co se v životě tolik bojíme?

Pro mnoho lidí jsou odpovědí hodiny strávené před televizí, pomlouvání, přejídání se, plýtvání vlastním potenciálem, dlouhé hodiny strávené prací, která je nenaplňuje atd. Začni žít už dnes!

 

 1. Nauč se rozlišit, kdy má cenu vytrvat a kdy stojí za to skončit.

„Pomysli na ty, kteří ne vinou nestálosti, ale vinou nedostatečné snahy nežijí svůj vysněný život, ale zůstávají v zajetých kolejích.“ Seneca

 

 1. Zastav se a buď vděčný

Každý den si připomínej věci, za které můžeš být vděčný. Že jsi naživu, že žiješ v míru, že jsi zdravý, že máš dostatek volného času nebo že máš přístup k internetu a můžeš tak teď číst tento článek.

Jak napsal Seneca svému příteli Lucidovi: „V každém okamžiku našeho života bychom měli být tak vděční, jak jen je to vůbec možné.”

 

 1. Pamatuj, že tě nic nemůže zlomit

I kdyby tě třeba uvrhli do řetězů, nikdy nemohou změnit to, kým jsi. I v těch nejhorších podmínkách, při tom nejhorším mučení, nikdy nemůže být zlomena naše moc nad tím dělat svobodná rozhodnutí.

Jak pravil Epictetus: „Klidně mi třeba svažte nohy, ale ani Zeus nemá sílu zlomit svobodu mého rozhodování.”

 

 1. Miluj

Zde Seneca cituje jiného Stoika: Hecato píše: „Mohu tě naučit uvařit ten nejmocnější nápoj lásky bez speciálních bylin nebo zaklínadel – pokud chceš být milován, miluj.”

Beatles to o mnoho století později jednoduše vyjádřili v textu jedné ze svých písní: „In the end, the love you take is equal to the love you make.” – láska kterou bereš je vždy rovna lásce kterou dáváš.

Nejen v politice, v práci, ale i v osobním životě. Neexistuje téměř žádná situace, kde by nenávist přinášela dobro. Každá situace může být lepší, pokud projevíme aspoň náznak lásky.

 

 1. Nepřepal to a nezapomínej odpočívat

Jak napsal Seneca ve svém díle O klidu duševním: „Naše mysl potřebuje odpočívat – aby byla svěží a bystrá.”

Naše mysl je jako sval – stejně jako ostatní svaly může být napínána, přepracována a dokonce zraněna. Naše fyzické zdraví může být také poškozeno přepracováním a špatnými zvyky.

Pamatuj, že život je dlouhý. Opravdu zvládneš všechny těžké životní chvíle, když budeš neustále přetažený?

 

 1. Hledej hluboko v sobě

„Hledej hluboko v sobě, protože v každém z nás je fontána dobra, čekající na objevení, pokud budeme hledat dostatečně hluboko.” Marcus Aurelius

 

 1. Buď laskavý

Krutost, zlomyslnost a nepřejícnost jsou většinou zástěrkou pro nějakou hluboko skrývanou slabost. Reagovat na takové chování laskavostí dokážou pouze velmi silní lidé. Tu sílu má v sobě každý z nás. Použij ji.

Jak pravil Marcus Aurelius: „I když má někdo ty nejčernější úmysly, co může udělat, pokud mu jeho chování opětuješ laskavostí?“

 

 1. Vnímej věci v širším kontextu

Císař Marcus Aurelius napsal sám pro sebe: „Nikdy nezapomínej na to, že jsi jen malou částí v celém velkém vesmíru”.

Podle vědců je Země stará asi 4,5 miliard let a rozhodně se její existence ještě neblíží ke konci.

Jaký je proti tomu náš čas na zemi? Možná několik desítek století?

Vzpomeň si na to, až se příště budeš cítit příliš důležitě, nebo budeš mít pocit, že vše stojí a padá na tom, jak se v tu chvíli rozhodneš.

Nepadá. Jsi jen jedním člověkem z mnoha, který se stejně jako ostatní snaží dělat to nejlepší na této Zemi.

night-913046_1280

 

 1. Konej dobro teď hned

„Nechovej se, jako kdyby ti bylo předurčeno žít na věky a nečekej na nic. Konej dobro, když můžeš. Konej dobro teď.“ Marcus Aurelius

 

 1. Soustřeď se sám na sebe a nesuď ostatní

„Využívej filozofii k rozpoznání svých vlastních chyb spíš než k brojení proti chybám ostatních.” napsal Seneca.

Správný směr přemýšlení a hodnocení je do tvého vlastního nitra  – soustřeď se na to, jak se sám stát lepším člověkem a chyby ostatních nech jim a jejich vlastní cestě.

 

 1. Ty sám si volíš, jaký bude výsledek

Epictetus jednou řekl svým studentům: „Ano, můžeme konstatovat, že byl někdo poslán do vězení. Ale nikdy nemůžeme tvrdit, že trpěl jako pes.”

Všechny události samy o sobě jsou objektivní. To, jak je popíšeme – zda to bylo nespravedlivé, že to byla katastrofa, nebo že nám někdo ublížil schválně – to už je jen a jen na nás.

 

 1. Buď zastáncem dobra

V životě nestačí nečinit zlo, musíš být zastáncem dobra. Jak napsal Marcus Aurelius: „Zlo mnohem častěji spočívá v naší nečinnosti než v tom co vědomě děláme”

 

 1. Miluj svůj osud

„Nesnaž se, aby se v životě věci děly tak jak chceš, raději si přej, aby se děly tak jak se dějí – pak tvůj život bude dobře plynout,” řekl Epictetus. Nesnaž se pouze akceptovat to, co se děje, snaž se si to užívat – ať už je to cokoliv.

Nietzsche to vyjádřil o několik století později výrazem amor fati (milovat osud). Není to jen o tom akceptovat to, co se stane, je to o tom milovat to, co se stane.

 

 1. Hlídej si, co říkáš

„Je lepší škobrtnout nohama, než jazykem.” napsal Zeno. Když zakopneš a upadneš, vždycky můžeš vstát, ale to co řekneš už nikdy nemůžeš vzít zpět. Především pak krutá a zraňující slova.

 

 1. Dělej raději vnitřní změny

Pokud něco změníš navenek – oblékání, auto i výraz ve tváři – může se to zdát důležité, ale v porovnání s vnitřní změnou je to jen povrchní a nepodstatné. Vnitřní změna je to, na co se musíme soustředit.

Pamatuj na Senecovu radu: „Uvnitř bys měl být jiný ve všech ohledech, ale navenek by mělo tvé oblečení splývat s davem.”

 

 1. Běž se projít

Všichni významní filozofové, spisovatelé, básníci, a myslitelé rychle zjistili, že procházení přináší hned několik benefitů – čas a prostor pro přemýšlení.

Jak pravil Nietzsche: „Myšlenky, které nás napadnou během procházek, mají často tu největší hodnotu.”

Nebo jak řekl Seneca: „Měli bychom se procházet častěji, aby naše mysl mohla být osvěžena čerstvým vzduchem a hlubokým dýcháním.”

prairie-1246633_1280

 

 1. Neboj se říct si o pomoc

„Nestyď se za to, že potřebuješ pomoct. Máš své povinnosti stejně jako voják, který musí ve válce zdolávat překážky. Co když jsi zraněn a nemůžeš vyšplhat na onu překážku bez pomoci jiného vojáka?” Marcus Aurelius

 

 1. Dělej svou práci

Marcus Aurelius se během meditací ptal sám sebe: „Co je tvým posláním?” a rovnou si odpovídal: „být dobrým člověkem.”

Stoici věřili nade vše na světě, že naším posláním na této planetě, je být dobrým člověkem. Je to naše základní povinnost a přesto jsme se stali profesionály ve vyhýbání se jí.

Jak říká kouč Bill Belichick: „Dělej svou práci.”

 

 1. Pozoruj noční oblohu

Jak napsal Marcus Aurelius: „Pozoruj hvězdy a jejich trajektorii po obloze.” Pozorování hvězd je protilékem na starosti každodenního městského života. A je potřeba dopřávat si ho tak často, jak jen můžeme.

 

 1. Užívej každého dne

„Od chvíle kdy se den probudí, přivítej ho, jako by byl nejlepším ze všech. Nenechej nic uniknout.” Seneca

 

 1. Věř si

Ve svém díle O klidu duševním Seneca užívá řecké slovo euthymia, které může být definováno jako „víra v sebe sama a v to, že jsi na správné cestě, nepochybuješ o sobě samém a nejsi sváděn žádnou z mnoha dalších cest, které se ti nabízí.” Věř tomu, kam jdeš a nenech se rozptýlit nikým jiným.

 

 1. Pamatuj, že všichni jednou zemřeme

„Konej tak, aby vše co uděláš, řekneš, nebo jen zamýšlíš, bylo jako bys tu dnes byl naposledy.” napsal Marcus Aurelius.

Nedopusťme, aby minul další den, kdy budeme předstírat, že jsme nesmrtelní. Všichni jednou zemřeme. Nemůže dnes být ten den, kdy přestaneš předstírat, že je tomu jinak?

 

 1. Zrekapituluj si každý den

V dopisu svému staršímu bratrovi Novatusi, popisuje Seneca cvičení, kterému se naučil od jiného filozofa.

Na konci každého dne se ptá sám sebe těchto otázek: „Který špatný zvyk jsem dnes pokořil? Čím jsem dnes lepší? Byly dnes mé činy dost dobré? Jak se mohu zlepšit?“

Vyšetři si každý večer aspoň chvíli času na to, aby sis mohl zrekapitulovat svůj den.

 

 1. Uč se od moudrých

Seneca napsal: „Nemůžeš kreslit rovné čáry bez vzoru.” To je úkolem moudrých lidí v našem životě – být naším vzorem a inspirací. Podpořit naše ambice, myšlenky a zkoušet naše předpoklady.

Je jen na tobě, kdo bude tvým vzorem. Pozoruj, co tvůj vzor dělá, co nedělá a snaž se být jako on.

 

 1. Posiluj svůj charakter

„Znakem dobrého charakteru je snaha strávit každý den, jako by byl tvůj poslední – bez lenosti, zuřivosti nebo falešného předstírání.” Marcus Aurelius

 

 1. Nemůžeš mít všechno – nauč se prioritizovat

„Nebuď vášeň ve svém srdci pro příliš mnoho věcí najednou,” řekl Epictetus.

Prioritizuj. Ptej se sám sebe: „Opravdu to potřebuji? Co se stane, když toho nedosáhnu?“

Pokud si upřímně odpovíš na tyto otázky, pomůže ti to dosáhnout klidu, zbavit se nedůležitých věcí ve tvém životě a nebudeš tolik zaneprázdněný – znovu získáš čas být vyrovnaný a šťastný.

 

 1. Buď připraven na náhlé útoky

„Umění života je něco mezi tancem a soubojem, protože musíš být stále připravený ustát nečekané útoky.” Marcus Aurelius

 

 1. Umlč své ego a sebeklam

Sebeklam a pocit vlastní vznešenosti – pro tvůj osobní růst jsou to jen přitěžující charakterové vlastnosti.  Jsou to nepřátelé tvého osobnostního růstu.

Jak říkal Epictetus: „Je těžké učit člověka něčemu, o čem si dotyčný myslí, že už to umí.”

finger-1697331_1280

 

 1. Přijímej zdar i nezdar stejným způsobem

Nauč se nebrat si neúspěch osobně – stejně jako vzrušující úspěch. Takové drobnosti jako dnešní úspěch či neúspěch nevypovídají nic o tobě jako osobnosti.

Přijímej úspěch i neúspěch stejně – snaž se dělat to nejlepší, co můžeš. Jak řekl Marcus Aurelius: „Přijímej bez pýchy a nechej věci jít bez přehnané náklonnosti.”

 

 1. Vždycky máš možnost jednat

V těžkých situacích je potřeba energie, kreativita a víra v sebe sama. Poraženecký postoj tě nikdy nikam nedovede (kromě porážky).

Když se ti nedaří, je tím nejlepším krokem zaměřit veškeré své úsilí na nějaký malinký zbytek naděje a soustředit se na to malé místo.

Jak řekl Seneca: „Uvědom si, že i těžkosti se dají zvládnout – těžké časy můžeš zjednodušit, úzká místa rozšířit a těžká závaží zlehčit, pokud použiješ ten správný tlak.“

 

 1. Vytrvej a odolej

Aulus Gellius se odkazuje na Epicteta a jeho výrok: „Pokud jsi schopný vzít si k srdci dvě prostá slova: vytrvej a odolej – pak můžeš žít nekonečné pokojný a ničím nerušený život.”

Vytrvej ve svých záměrech a odolej všem zlým jazykům a těm, co tě budou od tvých úmyslů odrazovat.

 

 1. Nedej se příliš levně

„Nedovol, aby ti někdo vzal třeba jen den tvého drahocenného času, pokud se ti to náležitě nevrátí,” napsal Seneca v jedné ze svých esejí.

Protože nevíme, kolik času nám na tomto světě ještě zbývá a protože se ze všech sil snažíme zapomenout, že jednoho dne stejně zemřeme, nevážíme si svého času, tak jak bychom měli.

Necháváme povinnosti i lidi ukrajovat z našeho času, aniž bychom se zeptali: „A co z toho budu mít já?”

 

 1. Pamatuj, že každý z nás jednou zemře

„Jak Alexander veliký, tak jeho sluha skončí jednou na tom samém místě, až zemřou,” napsal Marcus Aurelius.

Všechny nás čeká stejný konec. Ať už dobiješ celý známý svět, nebo budeš čistit boty tomu, kdo ho dobije – nezapomínej na pokoru. Nakonec jsme si stejně všichni rovni, ve smrti není lepších ani horších.

 

 1. Ignoruj nenávistné hlasy kolem sebe

Stoici si kladou pouze jednu otázku ve chvílích, kdy je někdo kritizuje. Ptají se sami sebe: mohu ten názor nějak zvrátit nebo ne?

Pokud je šance zlepšit se a názor zvrátit, chopí se této šance. Pokud ne, přijmou názor daného člověka tak, jak je.

Náš úděl na tomto světě je dost těžký. Nemusíme si ho ještě ztěžovat trápením se, co si o nás ostatní myslí, pokud to nemůžeme změnit.

 

 1. Pěstuj svou empatii

Seneca tvrdil, že je možné naučit se „oslavovat úspěchy ostatních a být s nimi v jejich neúspěších.”

Skutečně ctnostný člověk sám sebe aktivně učí radovat se z úspěchu ostatních lidí – i v případech, kdy sám prohrává.

Zkus i ty odložit závist a chtíč a být ctnostným člověkem už dnes.

 

Z anglického originálu 37 Wise & Life-Changing Lessons From The Ancient Stoics přeložila Zuzana Koudelková.
From english original 37 Wise & Life-Changing Lessons From The Ancient Stoics translated by Zuzana Koudelková.

 

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář