Online kurz neverbální komunikace, se kterým ovládnete nejen řeč těla, ale také zlepšíte vaše sociální dovednosti.

Řeč těla leckdy nevědomě používáme všichni téměř neustále.

O této neverbální neboli nonverbální komunikaci se říká, že nám zprostředkovává docela jiné informace, než které ústně sdělujeme druhému.

Nonverbální komunikace významně ovlivňuje naše emoce, vypovídá o postoji mluvčího.

Kurz neverbální komunikace vám pomůže řeč těla bezchybně naučit se číst.

 

Co to je neverbální komunikace?

Jedná se o komunikaci prostřednictvím mimiky, gest, očního kontaktu atd. Neverbální komunikace je součástí komunikace verbální, jež probíhá prostřednictvím mluveného projevu.

Řeč těla se projevuje neverbálními projevy, jimiž jsou postoj mluvčího, pohyby rukou, tón hlasu, plynulost mluvy atd. Pomocí těchto projevů je nám interpretováno určité sdělení.

Ovšem jak už bylo zmíněno, nemusí korespondovat se sdělením mluveným.

Naučíte-li se řeč těla protistrany perfektně číst, snadno odhalíte, kde se skrývá pravda.

 

Co je obsahem kurzu neverbální komunikace?

Chcete-li se o nonverbální komunikaci dozvědět více a stát se skutečnými odborníky na řeč těla, je pro vás online kurz neverbální komunikace to pravé.

Dozvíte se v něm, co to jsou vlastně gesta a jaký je jejich původ. Jak je správně společně s řečí těla interpretovat.

Velmi cenné pro vás budou také informace týkající se správného podání ruky a vzdálenosti od svého protějšku.

Díky online kurzu poznáte, když k vám někdo nebude upřímný.

V neposlední řadě se naučíte, jak sedět na židli, aniž byste svému okolí o sobě prozradili žádné informace.

 

Osvědčená lektorka a tipy, které vás změní

Online kurzem neverbální komunikace aneb Ovládněte řeč těla vás provede lektorka Petra Johansson, která je herečkou, režisérkou a scénáristkou.

Mimo jiné je Petra Johansson též komunikační mentorkou a hereckou pedagožkou. Problematice neverbální komunikace se věnuje více než 20 let.

Online kurz nonverbální komunikace je vhodný pro manažery, obchodníky a všechny další profese přicházející do úzkého kontaktu s lidmi.

Kurz pomůže též vylepšit vztahy v rodině. Porozumíte totiž lépe svému partnerovi i svým dětem.

Hodnocení kurzu neverbální komunikace

Co se díky kurzu naučíte?

Hlavním přínosem kurzu je naučit se ovládat svoji řeč těla a též pochopit význam gest.

Tyto vědomosti se vám budou hodit například při pracovním pohovoru, abyste na svého budoucího zaměstnavatele pozitivně zapůsobili.

Online kurz je doslova nabitý informacemi týkajícími se výše uvedených neverbálních projevů, které vám pomohou lépe ovládat svou nonverbální komunikaci, a tím pádem lépe sdělovat své myšlenky a postoje.

 

Seznamte se s jednotlivými lekcemi kurzu

Online kurz se skládá z placené a neplacené části.

V neplacené části je srozumitelně vysvětlen pojem neverbální komunikace včetně příkladů, dále co to jsou gesta, jaký je jejich původ a jak nás ovlivňují.

V další lekci se naučíte gesta a řeč těla interpretovat. Důležité je vnímat posuzovanou osobu v kontextu, brát v potaz též nám neznámé okolnosti a podprahové vjemy.

Se zakoupením kompletního kurzu získáte cenné informace týkající se teritorií a zón.

Jakou bychom měli zaujmout optimální vzdálenost při komunikaci? Dále bude řeč o gestech dlaní, rukou a paží.

Jak si interpretovat podání ruky hřbetem nahoru? Budete seznámeni s tím, co znamenají ruce kolem obličeje. Rozluštíte tak, co napovídá podpírání brady, škrábání se u oka nebo na krku.

O čem vypovídají gesta ve formě zkřížených rukou nebo nohou? Odhalíte, jaká jsou teritoriální a vlastnická gesta.

Díky tomu snadno rozpoznáte, kdy muž dává ostatním najevo, že k němu jeho žena patří.

V neposlední řadě se online lekce věnují projevům zrcadlení a moci v neverbální komunikaci.

 

Co vám přinese kurz Neverbální komunikace, se kterou ovládnete řeč těla?

Online kurz neverbální komunikace je neocenitelným nástrojem pro každého, kdo chce posílit své komunikační dovednosti a dosáhnout většího úspěchu v osobním i profesním životě.

Tím, že se naučíte číst a interpretovat řeč těla, výraz obličeje a další neverbální signály, získáte hlubší porozumění emocím a úmyslům ostatních lidí.

To vám umožní efektivněji komunikovat, budovat silnější vztahy a lépe se orientovat v sociálních interakcích.

Účast na tomto kurzu vám může přinést několik klíčových výhod:

  1. Zlepšení mezilidských vztahů: Lepší porozumění neverbální komunikaci vám pomůže lépe vnímat a reagovat na pocity druhých, což může vést k silnějším a zdravějším vztahům.
  2. Posílení profesionálních dovedností: Schopnost interpretovat neverbální signály je neocenitelná v pracovním prostředí, kde může zvýšit vaši efektivitu při vyjednávání, prezentacích a týmové spolupráci.
  3. Osobní růst: Naučíte se nejen lépe rozumět druhým, ale také se stanete více vědomí svého vlastního neverbálního projevu, což vám pomůže být autentičtější a sebevědomější.
  4. Zvýšení přesvědčivosti: Schopnost používat neverbální komunikaci k podpoře svých slovních sdělení může zvýšit vaši přesvědčivost a autoritu.

Investice do kurzu neverbální komunikace je investicí do vašeho osobního a profesionálního růstu.

Nejenže získáte nové dovednosti, ale také otevřete dveře k novým příležitostem a zlepšíte kvalitu svých interakcí s okolním světem.

Přihlaste se ještě dnes a začněte cestu k lepší komunikaci a úspěšnějšímu životu.

 

Další online kurzy naleznete zde.