Naučmese.cz je webová stránka inzerující kurzy z rozličných oborů.Ty se konají po celé České republice, výtvarnými dílnami počínaje a kurzem online marketingu konče. Kurzy neprobíhají v online prostoru, ale při reálném setkání. Lektorem se může stát každý, kdo něco umí. Sám si také stanoví město konání, počet účastníků a délku kurzu. Ceny se pohybují v řádech stovek korun. Je možné zakoupit dárkové poukazy.

Shrnutí:

  • Kurzy v reálném prostředí
  • Výtvarné, byznys, pohybové atd.
  • Cena v řádech stokorun, možnost zakoupení dárkového poukazu

Vložit komentář