Pokračování článku z minulého týdne! Nestihli jste si jej přečíst? Můžete tak učinit zde.

10.   Nadaní studenti k jedné myšlence přistupují z mnoha stran.

Podle Judy Willise: „Čím více oblastí mozku o nějaké věci uchovává data, tím více propojení existuje. Tento přebytek způsobuje, že student má při odpovídání na nějaký podnět příležitost vytáhnout všechny kousky propojených dat ze svých propojených úložišť. Tím vznikají křížové odkazy dat, což znamená, že jste se informace jen nenabiflovali, ale skutečně naučili.“ Proto čtěte, sledujte videa, diskutujte s ostatními – využijte jakoukoli metodu, na kterou přijdete. Čím více, tím lépe!

11.   Nadaní studenti učí ostatní.

Lidé už po tisíce let vědí, že nejlepší způsob, jak pochopit nějakou myšlenku, je vysvětlit ji někomu jinému. „Zatímco učíme ostatní, učíme sebe,“ řekl římský filosof Seneca. Současní vědci přišli na to, že studenti, kteří učí ostatní, se mnohem více snaží pochopit daný materiál, vybavují si jej přesněji a umí ho účinněji použít. V rámci fenoménu, jemuž vědci přezdívají „efekt chráněnce“, studenti-učitelé získávají lepší výsledky z testů než žáci, kteří se učí jen sami pro sebe.

Ale to není všechno. „Jsou to především vyučováním vyvolané emoce, které z učení druhých dělají tak mocný prostředek,“ říká psycholožka Annie Murphy Paul. „Pokud žáci studentů-lektorů neuspějí, cítí tito studenti zármutek. Když se jim naopak daří, cítí něco, co jeden odborník nazývá hebrejským termínem nachas. Neznáte ho? Já sama jsem se ho musela naučit. Znamená ‚hrdost a pocit uspokojení plynoucí z cizího úspěchu‘.“

12.   Nadaní studenti používají předchozí studium k podnícení dalšího.

Když se nadaní studenti učí nějaké nové věci, propojují je s již získanými vědomostmi, což pomáhá novou informaci pochopit a upevnit v paměti. Na druhou stranu jsou schopni rozpoznat, co o nějakém předmětu neví, a snaží se to dohnat.

14202844835_9edf4151ea_z

Photo Credit: Dana via Compfight cc

13.   Nadaní studenti umí vědomost přeměnit v aktivní schopnost.

Přestože si nějakou vědomost umíme vybavit, když je jen nečinně uložená v mozku, k ničemu nám moc není. Nadaní studenti se neustále snaží uplatňovat, co se naučili. Ať už si s někým povídají, píšou, cvičí či něco vytvářejí. Vědí, jak znalost použít ve svůj prospěch a jak představy a fakta transformovat do vyjádření osobní schopnosti.

14.   Nadaní studenti raději hledají odpovědi, než bojují se zapamatováním.

Jedna studie dokázala, že čím déle strávíte snahou zapamatovat si odpověď, tím spíše ji v budoucnu znovu zapomenete. Proč? Jelikož díky snaze o vybavení si předtím naučené informace se ve skutečnosti naučíte chybový stav namísto správné odpovědi. Nicméně pokud si informaci dokážete vybavit bez větších obtíží, je to určitě lepší cesta, jak se připravit na test, než si jen znovu pročítat materiály z hodin.

15.   Nadaní studenti jsou dobrými pozorovateli.

Být dobrý pozorovatel neznamená pouze umět si všimnout detailů. Znamená to být schopný odlišit detaily důležité od nepodstatných. Nadaní studenti umí sesbírat věci, které pro ně budou nejužitečnější, a vypustit nepotřebný zbytek, ať už se jedná o čtení textu nebo poslouchání přednášky.

16.   Nadaní studenti pro podporu svého vzdělávání používají testování.

Časté testování vyúsťuje v lepší studijní výkon. Mnoho studií ukázalo, že testování může být účinnější než jednoduché studování. Například v jednom pokusu si studenti, kteří se učili a hned poté byli zkoušeni, učební látku z dlouhodobého hlediska vybavovali lépe. Dokonce se to týkalo i informací, které testy nestačily pokrýt. Nadaní studenti se z nové i staré látky pravidelně přezkušují, aby si její znalost upevnili v dlouhodobé paměti.

Nadaní studenti se neustále udržují v testovacím režimu i přesto, že jim jejich učitelé v průběhu roku dávají pouze několik testů.

17.   Nadaní studenti si pěstují zvídavost.

Jak přesně si pěstovat zvídavost? Tím, že si člověk pokládá otázky, nebere věci jen tak, jak vypadají, věnuje se věcem, které ho upřímně zajímají, a nepředpokládá, že zná odpověď na všechno. Nadaní studenti tohle vše dělají a vyplatí se to.

18.   Nadaní studenti se snaží až do úplného pochopení.

Jestliže jste si vypěstovali zvyk přemýšlení o svém studiu, určitě jste zažili okamžik, kdy jste věděli, že jste danou myšlenku nepochopili úplně, ale stejně jste pokračovali dál. Někdy se takové myšlenky s dalším čtením vyjasní, jindy zase ne. Nadaní studenti se do neznámého pouštějí s dravostí a neustávají, dokud se se zmatením nevypořádají.

19.   Nadaní studenti umí žít s nejistotou.

Vyjádření v nadpisu se může zdát v jemném kontrastu s předcházejícím odstavcem, ale vězte, že není. Nadaní studenti si uvědomují rozdíl mezi otázkami s jedinou správnou odpovědí a otázkami s žádnou správnou odpovědí. Každý typ otázky má svou vlastní hodnotu. F. Scott Fitzgerald jednou napsal: „Zkouška vytříbené inteligence spočívá ve schopnosti mít na mysli dvě protikladné myšlenky ve stejnou chvíli a udržet si schopnost fungovat dál.“

20.   Nadaní studenti si přizpůsobí vědomosti.

Nadpis se týká umění spojit nové poznání s tím, co už člověk ví, nikoliv vyvozování významů, které se člověku zrovna hodí. Dobří studenti mění své vědomostní struktury za účelem přizpůsobení témat, jež zrovna studují. Nové vědomosti používají proto, aby zbourali, co je postavené chatrně, dokončili, co je pouze rozestavěné, a popřípadě vytvořili nové přístavky.

Průběhem času si budují větší a lepší vědomostní strukturu. Nestačí pouze přijímat nové znalosti. Musí dávat smysl a musí se smysluplně propojit s tím, co už student ví.

21.   Nadaní studenti oceňují různá hlediska.

Je těžké být nadaným studentem, pokud neumíte být otevřeni pohledům, které se od toho vašeho odlišují. Být otevřený neznamená souhlasit, pouze to znamená být ochoten učit se proto, abyste věděli více o světě, v němž žijete.

22.   Nadaní studenti sdílejí, co se naučili.

Ať už si vyberete jakýkoli prostředek, pokud si ze sdílení naučeného uděláte zvyk, získáte z průběhu studia mnohem více. Sdílení vyžaduje, abyste měli povědomí o publiku, a možná dokonce i o existenci jiné perspektivy, než je ta vaše. Tudíž vás nutí k přemýšlení o tom, co jste se naučili, způsobem, který by mohl být užitečný i ostatním. Sdílení touto cestou vaše vlastní vzdělávací zážitky obohatí.

23.   Nadaní studenti umí vysvětlit, co ví, způsobem, který ostatním dává smysl.

A zase – nadaní studenti přemýšlejí o tom, jak by si to, co se naučili, mohli vykládat ostatní. Další dobrý zvyk je snažit se vysvětlit, co jste se naučili, ostatním, abyste si otestovali vlastní pochopení myšlenky.

24.   Nadaní studenti mají jasné cíle.

Každý z nás si užívá poletování od tématu k tématu a libování si v jakékoli informaci, která přitáhne naši obrazotvornost. Je pravda, že tohle může být zdravá a naplňující cesta k učení. Ale nadaní studenti k tomu navíc mají plán a jeho cílem je mistrovství. Mistrovství v jakémkoli předmětu vyžaduje oddanost, trpělivost a jasné cíle.

25.   Nadaní studenti sbírají informace z různých zdrojů.

Odkud získáváte informace? Jestli pochází z jednoho zdroje, měli byste svou strategii chtít přehodnotit. Nadaní studenti se vědomě snaží získat rady z rozmanitých zdrojů. Pomáhá to zažehnat zaujatost a buduje se tím plnější perspektiva.

Napsala Saga Briggs. Z anglického originálu 25 Things Skilled Learners Do Differently přeložila Veronika Portešová.

Saga Briggs

Saga učila a lektorovala na základních, středních a vysokých školách. Mezi její zájmy ve vzdělávání patří psychologie, tvořivost a systémová reforma. Získala titul B. A. v Tvůrčím psaní na Oberlin College. Žije v oregonském Portlandu v USA.

PRAKTICKÉ TIPY
Využijte online kurzy (více než 400 lekcí zdarma) ke svému osobnímu rozvoji a získejte bezplatné členství.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE

Získejte peněžní bonusy a výhody zdarma.
(VÍCE INFORMACÍ ZDE)

Vložit komentář